Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne do 130 000 zł


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.91Kb) 2021-12-22 14:38:32 0

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konkurs ofert na wyłonienie realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2025" w części dotyczącej realizacji świadczeń zdrowotnych przewidzianych na lata 2024-2025" 2024-07-05 11:59:54
„Świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Drawna w okresie od 22.04.2024r. do 21.10.2024r.” 2024-04-11 15:16:26
"Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2024r." 2023-12-08 12:05:17
„Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2024 roku” 2023-11-22 15:25:34
„Transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z Gminy Drawno w 2023r.” 2023-08-17 14:52:38
"Obsługa bankowa budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r." 2023-03-21 13:03:06
„Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2023 roku.” 2022-12-13 14:55:29
„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030” 2022-11-04 14:39:07
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozów o charakterze użyteczności publicznej) na terenie Gminy Drawno oraz Gminy Choszczno w 2022r. 2021-12-24 09:55:01
Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2022 roku. 2021-12-17 14:50:06
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2022r. 2021-12-17 14:39:48
Udzielenie kredytu długoterminowego w 2021r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 2021-12-09 15:56:52
Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie gminy Drawno 2021-09-02 14:11:38
Obsługa bankowa budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. 2021-03-17 15:15:16
Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-02-23 07:56:58
Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drawnie 2021-01-28 21:29:22
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drawno 2020-12-15 15:36:52
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2021 roku. 2020-12-15 15:30:10
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy 2020-12-15 15:15:08
Usunięcie drzew z dz. nr ew. 211, obręb Drawno, gm. Drawno 2020-10-12 15:24:16
Konkurs ofert na wyłonienie realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2021 w części dotyczącej realizacji świadczeń zdrowotnych przewidzianych na lata 2020-2021" 2020-07-14 11:25:49
Demontaż, załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z Gminy Drawno 2020-07-08 12:21:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie" 2020-04-02 09:27:34
Obsługa bankowa budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. 2020-03-17 14:05:42
Zapytanie ofertowe: "Dostawa 1 sztuki łodzi z kompletnym wyposażeniem dla Szkolnego Klubu Żeglarskiego DRAWA" 2020-02-13 07:44:01
Sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ o nr rej. ZCH 09663 stanowiącego własność Gminy Drawno 2020-02-03 09:24:42
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drawno 2019-12-17 15:28:34
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań wykonywanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2019-12-12 15:28:02
Zapytanie ofertowe: Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze z terenu gminy Drawno 2019-12-12 10:28:33
Zapytanie ofertowe: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Drawno w sezonie 2019-2020" 2019-10-31 14:48:07
Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe (w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w 2019r.) 2019-07-19 12:53:13
Dostawa i montaż elementów placu zabaw na terenie Gminy Drawno 2019-07-17 12:40:48
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przepompownią ścieków dla miejscowości Podegrodzie, Barnimie, z perspektywą jej dalszej rozbudowy o m. Konotop 2019-05-21 14:28:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy 2019-02-18 15:47:11
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy 2019-02-04 14:24:42
ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (kotów i psów) z terenu Miasta i Gminy Drawno" 2019-01-07 13:49:23
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, transportowaniu, opiece, przetrzymywaniu wraz ze sterylizacją lub kastracją oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2019 roku" 2019-01-07 13:47:37
ZAPYTANIE OFERTOWE "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno" 2018-11-14 15:15:10
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno" 2018-09-17 10:56:30
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługę bankową budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r." 2018-03-12 13:00:37
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" 2018-01-04 11:33:18
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". 2017-12-04 09:35:26
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno 2017-11-14 15:16:58
ZAPYTANIE OFERTOWE Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Drawno w sezonie 2017-2018 2017-10-30 12:42:39
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drawno. 2017-09-14 14:01:30
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRiD 2017-05-15 11:02:18
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny - Sówka - Jelenie (do granicy gminy Drawno) 2017-02-13 12:17:41
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D 2017-02-01 12:46:51
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo w Dominikowie 2017-01-04 13:07:59
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie 2016-11-03 12:59:52
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Drawno (poza miastem Drawno) 2016-10-26 10:34:36
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi gminnej nr 656008Z ul. Leśnej w Drawnie 2016-08-24 13:45:51
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie 2016-08-24 13:37:58
Wzmocnienie kamiennego cokołu reliktu wschodniego zamku Wedlów w Drawnie 2016-07-20 11:18:47
Wykonanie oraz dostawa znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych 2015-03-27 13:30:35
Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 2015-01-19 10:28:10
Sprzątanie chodników i ulic gminnych wraz z odśnieżaniem oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miejscowości Drawno 2014-12-09 14:17:19
Zakup energii elektrycznej dla lokali i obiektów gminnych oraz Komunalnego Zakładu Usługowo Handlowego Sp. z o.o. w Drawnie 2014-11-26 15:29:17
Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu działki nr 192/3 w Kiełpinie, Gmina Drawno 2014-09-19 11:35:56
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót drogowych pn.: "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny-Podlesie" w gminie Drawno 2014-09-12 12:57:44
Wykonanie studni głębinowej na działce nr 375/1 obręb Barnimie 2014-08-21 11:45:38
Budowa oświetlenia drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w Dominikowie 2014-05-09 13:24:12
Przebudowa drogi w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej z zasilającym tę linię przyłączem kablowym 0,4 kV w Dominikowie ul. Wiśniowa 2014-05-09 13:20:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Pasierbiewicz

Data wytworzenia:
09 maj 2014

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
09 maj 2014, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Monika Pasierbiewicz

Data aktualizacji:
22 gru 2021, godz. 14:39