Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rozporządzenie Nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2024-05-22 07:58:12
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024r. dotyczące wydania decyzji nr 4/2024 o zezwoleniu na reliazację inwestycji grodowej pn.: "Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" 2024-03-21 13:28:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m.Drawno w ciągi drogi wojewódzkiej nr 175" 2024-03-01 13:10:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 lutego 2024r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m.Drawno w ciągi drogi wojewódzkiej nr 175 2024-02-15 15:00:44
Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-08-11 08:13:15
Obwieszczenie o wyłożeniu z dnia 23.06.2023 2023-06-28 13:56:55
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 03.10.2022 2022-10-10 14:54:34
Informacja o kontrolach kominiarskich 2022-10-06 11:25:41
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-27 13:45:04
Działania szkoleniowe na obiektach CSB Drawsko 2022-09-26 10:57:27
Zawiadomienie 2022-09-12 08:09:33
Ogłoszenie konkursu ofert dotyczy szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia 2022-07-08 11:59:19
Informacja dotycząca zakwitu sinic 2022-06-30 07:54:18
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2022 r. 2022-06-03 09:00:33
Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Drawno za rok 2021 2022-06-02 09:20:27
Informacja o okresowym zakazie wstępu do lasu - Nadleśnictwo Kalisz Pomorski 2022-03-02 09:41:23
Komunikat Nadleśnictwo Bierzwnik 2022-02-24 13:17:05
Komunikat nr 1/2022 PGW Wody Polskie 2022-02-24 11:09:44
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Drawno na rok 2022 2022-02-15 08:19:33
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r., w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 31 marca 2022 roku 2022-01-25 12:26:27
Burmistrz Drawna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku 2021-12-21 09:16:27
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-20 08:39:20
Obwieszczenie RDOŚ 2021-08-06 07:41:02
Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-20 09:57:28
Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-12 08:57:50
Obwieszczenie RDOŚ 2021-07-12 08:45:20
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Programu ochrony środowiska wojewodztwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2021-07-06 08:03:09
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-15 12:41:16
Informacja dotycząca debaty - Raport o Stanie Gminy za rok 2020 2021-06-02 09:22:57
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-05-28 09:10:11
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa. 2021-05-21 13:44:40
Obwieszczenie z dnia 20.05.2021 2021-05-21 13:21:51
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2021 z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-05-17 14:24:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499kW, budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu, na działce o numerze ewidencyjnym 42/5 obręb 0019 Konotop gmina Drawno, województwo zachodniopomorskie 2021-05-17 10:19:53
Informacja odnośnie prac obserwacyjno-pomiarowych 2021-05-12 11:11:18
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2021 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-05-05 13:34:25
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 21.04.2021 2021-04-27 14:24:33
Informacja Głównego lekarza weterynarii 2021-02-17 13:16:51
Obwieszczenie RDOŚ 2021-02-08 13:53:17
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Drawno na rok 2021 2021-02-01 10:22:09
Uwaga! Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno 2021-01-18 12:38:10
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2020-12-18 11:05:26
Ogłoszenie - Wspólnota 2007-05-01 00:00:00
Ogłoszenie 2007-05-01 00:00:00
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2007-05-01 00:00:00
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 2007-05-01 00:00:00
Rada Miejska w Drawnie 2007-05-01 00:00:00
OGŁOSZENIE Rekonfiguracja stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 420409 na działce nr 36/14 w miejscowości Żółwino 2007-05-01 00:00:00
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie siedliska składającego się z budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego do przerobu drewna, suszarni oraz 2007-05-01 00:00:00
Burmistrz Drawna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. 2007-05-01 00:00:00
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa punktu obsługi kierowców ze stacja paliw płynnych i LPG 2007-05-01 00:00:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Drawno 2007-08-06 10:38:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku 2007-11-07 11:41:08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania..." 2008-01-21 07:59:33
Informacja dotycząca wyborów uzupełniających na ławników sądowych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2008-03-14 11:36:58
Kompleksowa ochrona imprezy masowej pod nazwą "X Piknik nad Drawą" 2008-03-18 15:04:59
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawnie 2008-06-17 08:31:12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw księgowości 2008-11-03 09:26:03
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw księgowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie 2008-11-19 09:34:51
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw księgowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie 2008-12-02 10:06:32
Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki STAR 26-P 2011-03-30 14:32:19
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2010 r w zakresie podatków i połat udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty. 2011-06-01 11:59:35
Wykaz producentów rolnych, którym w 2010 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2011-06-01 12:04:32
Zapytanie ofertowe ,,Po sukces przez naukę i zabawę" 2011-11-25 08:17:21
Rozstrzygnięcie ,,Po sukces przez naukę i zabawę" 2011-12-06 14:57:03
Zapytanie ofertowe ,,Po sukces przez naukę i zabawę". Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły podstawowej w Drawnie. 2011-12-07 11:48:43
Rozstrzygnięcie: ,,Po sukces przez naukę i zabawę". Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły podstawowej w Drawnie. 2011-12-16 12:37:06
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2011-12-27 14:30:49
Rozstrzygnięcie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-01-18 13:39:50
Zapytanie ofertowe: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 2012-02-01 12:37:19
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500 zł 2012-06-13 09:46:35
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwoty i przyczyn umorzenia. 2012-06-13 09:54:15
Wykaz producentów rolnych, którym w 2011 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2012-06-13 09:56:27
Informacja w sprawie umorzeń podatku od: nieruchomości, rolnego, środkow transportowych w latach 2009-2011. 2012-06-25 08:01:33
Zapytanie ofertowe Budowa studni głębinowej nr 3 w Dominikowie do poboru wód podziemnych wraz z dokumentacją: decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę 2012-08-29 10:56:24
Komunalny Zaklad Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. w Drawnie posiad do sprzedaży sprzęt oraz maszyny 2012-11-09 10:33:21
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy (poza miastem Drawno) w okresie zimowym 2012/2013 r. 2012-11-09 10:58:29
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawno na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" 2013-05-16 12:04:27
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. 2013-06-10 09:46:13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2013-06-10 09:48:40
Wykaz producentów rolnych, którym w 2012 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2013-06-10 09:49:44
Obwieszczenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie zmiany granic sołectw Barnimie i Drawno 2013-09-16 13:28:19
Ogłoszenie: Protokół inwentaryzacji nieruchomości. 2013-11-27 09:59:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2013-12-10 14:07:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2013-12-30 09:44:53
Zaproszenie do składania ofert 2014-04-03 13:58:23
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. 2014-06-10 10:17:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2014-06-10 10:18:26
Wykaz producentów rolnych, którym w 2013 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2014-06-10 10:19:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji 2015-01-12 14:26:34
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. 2015-06-25 08:48:40
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2015-06-25 08:50:17
Wykaz producentów rolnych, którym w 2014 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2015-06-25 08:51:17
Obwieszczenie - przebudowa ulicy Energetyków w Drawnie na odcinku ok. 913 m 2015-09-02 13:34:00
Wyniki głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015r. w Gminie Drawno 2015-09-09 09:32:31
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2015-11-05 14:36:35
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskie ws. przystąpienia do opracowywania projektu "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Choszczeńskim na lata 2016-2020". 2015-11-18 13:26:26
OBWIESZCZENIE Burmistrza Drawna z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 2016-01-04 14:30:49
Zarządzenie dotyczy ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-03-18 15:16:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2016-09-09 09:36:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. 2016-11-04 13:50:42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. 2017-05-25 12:51:20
Wykaz producentów rolnych, którym w 2016 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2017-05-25 12:52:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2017-05-25 12:52:47
Informacja - Burmistrza Drawna o złożonych petycjach 2017-06-30 15:28:14
Terminy - plany polowań kół łowieckich 2017-09-21 14:24:12
Obwieszczenie 2017-10-13 13:37:39
Obwieszczenie z dnia 18.10.2017 2017-10-24 14:41:28
Obwieszczenie z dnia 14.11.2017 2017-11-23 14:32:50
Obwieszczenie z dnia 21.11.2017 2017-11-23 14:33:14
Obwieszczenie z dnia 30.11.2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Świeciechów 2017-12-01 11:34:38
Postanowienie z dnia 13.12.2017 2017-12-13 13:32:40
Ogłoszeni - nieodpłatna pomoc prawna 2018-01-10 11:42:40
Obwieszczenie z dnia 18.01.2018 2018-01-23 11:36:41
Obwieszczenie z dnia 18.01.2018 2018-01-23 11:36:57
Obwieszczenie z dnia 09.02.2018 2018-02-12 13:14:54
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 2018-03-02 14:09:48
Obwieszczenie z dnia 09.04.2018 2018-04-11 11:24:42
Obwieszczenie Starosty 2018-06-01 13:46:08
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. 2018-06-11 14:22:01
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2018-06-11 14:23:16
Wykaz producentów rolnych, którym w 2017 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2018-06-11 14:23:33
Obwieszczenie Wojewody z dnia 13.06.2018 2018-06-25 14:00:43
Obwieszczenie z dnia 25.06.2018 2018-06-29 13:27:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa mostu w Barnimiu 2018-07-25 14:05:38
Obwieszczenie z dnia 31.07.2018 2018-08-02 08:53:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 2018-08-06 10:59:06
Obwieszczenie z dnia 30.08.2018 2018-08-31 11:11:44
Obwieszczenie z dnia 01.10.2018 2018-10-04 12:50:38
Obwieszczenie z dnia 17.01.2019 2019-01-21 09:22:12
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Drawno na rok 2019 2019-03-13 12:12:17
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego 2019-05-16 13:43:49
Wykaz osób prawnych i fizycznach oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łacznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia 2019-06-03 10:19:38
Wykaz osób prawnych i fizycznyc oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 2019-06-03 10:23:51
Wykaz producentów rolnych, którym w 2018 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019-06-03 10:26:48
Obwieszczenie z dnia 31.05.2019 r. 2019-06-04 10:25:09
Obwieszczenie z dnia 03.06.2019 r. 2019-06-04 10:25:37
Obwieszczenie z dnia 14.06.2019 r. 2019-06-21 14:32:41
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego 2019-07-04 11:20:43
Obwieszczenie z dnia 04.07.2019 2019-07-10 09:09:58
Obwieszczenie z dnia 05.07.2019 2019-07-10 09:10:20
Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-07-12 11:46:33
Obwieszczenie Burmistrza Drawna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017 - 2023 2019-07-17 11:24:05
Obwieszczenie Burmistrza Drawna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022 2019-07-17 11:26:04
Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 lipca 2019 2019-07-22 08:28:40
Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 2019-08-02 12:45:00
Obwieszczenie z dnia 26.09.2019 2019-10-03 12:19:18
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 2019-10-29 13:49:41
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2019-11-07 10:38:17
Obwieszczenie z dnia 12.11.2019 2019-11-13 14:10:14
Obwieszczenie z dnia 22.11.2019 2019-11-22 09:51:12
Obwieszczenie z dnia 22.11.2019 2019-11-26 13:40:52
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 2019-12-11 13:50:12
Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 2019-12-13 15:14:55
Burmistrz Drawna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2019-12-19 13:38:16
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Drawno na rok 2020 2020-01-15 12:07:25
Ogłoszenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-20 07:33:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020-01-31 14:58:15
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego 2020-02-10 09:22:09
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowika w Szczecinie 2020-02-10 15:07:58
Informacja 2020-02-24 11:00:33
Obwieszenie z dnia 27.02.2020 2020-03-02 13:20:51
Obwieszczenie z dnia 09.03.2020 2020-03-12 12:44:20
Obwieszczenie z dnia 10.03.2020 2020-03-13 12:09:01
Obwieszczenie z dnia 30.03.2020 2020-03-31 08:48:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 10.04.2020 2020-04-14 15:10:41
Ogłoszenie z dnia 09.04.2020 2020-04-15 11:26:43
Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie odstrzału dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-27 08:24:02
Obwieszczenie z dnia 29.05.2020 2020-06-03 08:07:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 2020-07-01 12:36:18
Obwieszczenie z dnia 06.07.2020 2020-07-20 14:42:36
Obwieszczenie z dnia 20.07.2020 2020-07-22 08:13:26
Obwieszczenie z dnia 05.08.2020 2020-08-10 08:24:06
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 28.08.2020 2020-08-28 08:24:22
Obwieszczenie PGW z dnia 27.08.2020 r. 2020-09-01 10:04:53
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania z dnia 28.08.2020 2020-09-01 13:06:12
Rozporządzenie nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-03 13:43:37
Obwieszczenie z dnia 21.09.2020 2020-09-23 15:20:21
Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 2020-10-13 14:35:30
Postanowienie z dnia 08.10.2020 2020-10-13 14:36:31
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 20.10.2020r 2020-10-27 15:23:35
Obwieszczenie z dnia 05.11.2020 2020-11-05 11:35:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP 2020-11-09 10:39:24
Obwieszczenie z dnia 12.11.2020 2020-11-17 12:11:43
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie 2020-12-02 14:30:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kowalewska

Data wytworzenia:
01 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
01 maj 2007, godz. 00:00

Osoba aktualizująca informacje

Mirek Jankowski

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 09:25