Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł

Tytuł Data publikacji
„Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia w formule zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2024-04-23 14:25:14
„Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane– II etap w formule zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2024-02-23 14:32:40
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) Barnimie-Konotop z przyłączami w m. Konotop, gm. Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2024-02-13 15:01:19
„Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane– II etap w formule zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2024-01-29 14:58:25
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno”
Minął termin składania ofert
2024-01-17 14:52:58
„Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu”
Minął termin składania ofert
2024-01-09 14:48:36
„Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Drawno w 2024r.”
Minął termin składania ofert
2023-11-30 15:07:39
,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w okresie od 02.01.2024 r. do 21.06.2024 r.”
Minął termin składania ofert
2023-11-24 09:03:37
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów - etap III- przetarg IV”
Minął termin składania ofert
2023-11-08 10:01:28
„Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.”
Minął termin składania ofert
2023-10-16 14:12:09
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów - etap III- przetarg III”
Minął termin składania ofert
2023-10-06 12:53:41
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów - etap III- przetarg II”
Minął termin składania ofert
2023-09-01 14:33:12
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów - etap III”
Minął termin składania ofert
2023-06-16 13:43:28
„Przebudowa obiektu infrastruktury kulturalnej w gminie Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2023-05-12 15:45:58
„Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno-etap II (realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj)”
Minął termin składania ofert
2023-04-27 09:03:31
„Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie”
Minął termin składania ofert
2023-04-07 13:18:01
„Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w gminie Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2023-02-22 16:18:59
„Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno-etap II (realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj)”
Minął termin składania ofert
2023-01-24 15:28:05
„Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Drawno w 2023r.”
Minął termin składania ofert
2022-12-09 15:15:39
„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drawnie”-przetarg II
Minął termin składania ofert
2022-11-28 14:18:43
,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r."
Minął termin składania ofert
2022-11-25 14:54:47
„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drawnie”
Minął termin składania ofert
2022-11-16 13:38:47
„Dostawa z instalacją i konfiguracją urządzeń informatycznych na potrzeby realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – przetarg dodatkowy”
Minął termin składania ofert
2022-11-08 15:12:46
„Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”
Minął termin składania ofert
2022-10-14 15:18:29
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - przetarg dodatkowy
Minął termin składania ofert
2022-10-07 16:34:49
"Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno- etap I"
Minął termin składania ofert
2022-09-21 15:21:43
"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo"
Minął termin składania ofert
2022-08-18 08:29:00
„Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów–etap II”
Minął termin składania ofert
2022-07-28 09:10:50
,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 01.09.2022 r. do 22.12.2022 r."
Minął termin składania ofert
2022-07-28 08:49:32
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- przetarg II
Minął termin składania ofert
2022-06-10 12:24:40
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- przetarg II
Minął termin składania ofert
2022-06-08 14:20:04
„Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów–etap II”
Minął termin składania ofert
2022-05-11 15:53:22
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Minął termin składania ofert
2022-05-04 15:16:32
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-04-29 16:14:07
„Budowa i przebudowa placów zabaw w Drawnie”
Minął termin składania ofert
2022-04-28 12:47:28
„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg”
Minął termin składania ofert
2022-03-22 15:53:07
„Budowa świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj" (przetarg II)
Minął termin składania ofert
2022-03-09 15:28:18
„Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie-przetarg II”
Minął termin składania ofert
2022-03-04 14:55:31
„Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie”
Minął termin składania ofert
2022-02-10 15:03:10
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 03.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
Minął termin składania ofert
2021-12-08 15:42:14
Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów–etap II
Minął termin składania ofert
2021-11-26 15:35:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2021-11-22 12:16:56
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2022r.
Minął termin składania ofert
2021-09-24 15:17:49
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Minął termin składania ofert
2021-09-06 14:13:18
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.
Minął termin składania ofert
2021-07-23 14:15:20
Remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Drawnie-przetarg II
Minął termin składania ofert
2021-04-21 14:11:58
Remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Drawnie
Minął termin składania ofert
2021-03-08 13:53:50
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie
Minął termin składania ofert
2021-02-10 10:24:21
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2021r.
Minął termin składania ofert
2020-11-30 16:22:06
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 04.01.2021 r. do 25.06.2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-11-17 15:58:37
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-10-16 15:55:40
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie - przetarg II
Minął termin składania ofert
2020-09-23 15:31:18
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Niemieńsku i Święciechowie oraz ciągu komunikacyjnego w Chomętowie
Minął termin składania ofert
2020-08-31 11:08:52
Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie- ul. Zdrojowej i ul. Saperów
Minął termin składania ofert
2020-07-01 13:40:33
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie
Minął termin składania ofert
2020-06-25 14:06:52
Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów- ul. Leśników na odcinku 0+000,00 do 0+460,00
Minął termin składania ofert
2020-06-05 15:15:27
Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu- przetarg II
Minął termin składania ofert
2020-02-20 14:52:15
Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu
Minął termin składania ofert
2020-01-17 16:16:36
Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie- ul. Piaskowej i ul. Potokowej
Minął termin składania ofert
2019-12-05 15:23:14
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2020r. do 22.12.2020r.
Minął termin składania ofert
2019-11-26 13:45:59
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2020r.
Minął termin składania ofert
2019-11-22 14:42:51
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Minął termin składania ofert
2019-10-22 14:26:45
Przebudowa drogi w zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego na ul. Potokowej, ul. Piaskowej, ul. Zdrojowej i ul. Saperów w Drawnie
Minął termin składania ofert
2019-09-24 10:53:52
Przebudowa drogi wewnętrznej w Podegrodziu- dz. nr 26 i dz. nr 15/8
Minął termin składania ofert
2019-08-07 11:59:57
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Drawnie
Minął termin składania ofert
2019-07-05 13:56:02
Czyszczenie i renowacja zabytkowej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno- przetarg II
Minął termin składania ofert
2019-05-09 08:55:59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie- przetarg II KZUH Sp.z.o.o.
Minął termin składania ofert
2019-04-29 11:30:04
Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie- przetarg II
Minął termin składania ofert
2019-04-02 16:37:04
Czyszczenie i renowacja zabytkowej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno
Minął termin składania ofert
2019-03-26 15:36:13
Remont Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: "Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibe gminy Drawno"
Minął termin składania ofert
2019-03-15 16:39:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie - KZUH Sp. z o.o.
Minął termin składania ofert
2019-03-15 15:07:46
Remont Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: "Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibe gminy Drawno"
Minął termin składania ofert
2019-02-19 13:51:19
Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie
Minął termin składania ofert
2019-02-14 12:34:52
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie
Minął termin składania ofert
2019-02-12 14:45:04
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II
Minął termin składania ofert
2019-02-06 15:39:05
Przebudowa drogi nr 656009Z w Drawnie
Minął termin składania ofert
2019-01-28 14:27:05
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2019-01-21 14:10:16
Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno
Minął termin składania ofert
2019-01-15 15:07:29
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2019-01-11 15:33:24
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II
Minął termin składania ofert
2018-11-27 15:22:54
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-11-26 15:18:41
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-11-16 15:46:44
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-11-14 11:02:00
Przebudowa drogi nr 656009Z w Drawnie
Minął termin składania ofert
2018-09-25 15:42:22
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II
Minął termin składania ofert
2018-07-26 13:42:22
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej
Minął termin składania ofert
2018-06-28 13:52:46
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie
Minął termin składania ofert
2018-06-19 14:45:22
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00
Minął termin składania ofert
2018-06-12 14:09:47
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00
Minął termin składania ofert
2018-05-18 13:25:07
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie
Minął termin składania ofert
2018-03-06 20:20:28
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-12-14 16:27:58
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r.
Minął termin składania ofert
2017-12-01 14:57:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno
Minął termin składania ofert
2017-11-27 15:37:44
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne
Minął termin składania ofert
2017-06-21 14:37:20
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2017 roku
Minął termin składania ofert
2016-11-21 15:06:11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w okresie 2017-2018
Minął termin składania ofert
2016-10-25 11:06:40
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Drawno do Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 2 listopada 2016 r. do 22 grudnia 2017 r.
Minął termin składania ofert
2016-10-13 12:33:41
Przebudowa drogi wewnętrznej Kaliska-Kolejowa w Drawnie (część poza projektem o dofinansowanie)
Minął termin składania ofert
2016-08-31 13:21:53
Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul. Energetyków w Drawnie
Minął termin składania ofert
2016-07-25 14:27:12
Przebudowa nawierzchni zjazdów w drodze gminnej oraz budowa chodnika w Święciechowie, gmina Drawno
Minął termin składania ofert
2016-07-18 11:37:43
Przebudowa drogi wewnętrznej Kaliska-Kolejowa w Drawnie
Minął termin składania ofert
2016-07-15 10:08:21
Przebudowa drogi gminnej nr 656008Z ul. Leśnej w Drawnie
Minął termin składania ofert
2016-07-13 12:56:15
Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul. Energetyków w Drawnie - unieważniony
Minął termin składania ofert
2016-07-07 14:41:24
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych gminy Drawno
Minął termin składania ofert
2016-03-10 14:57:00
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2016 roku
Minął termin składania ofert
2015-12-14 08:55:42
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w 2016 roku
Minął termin składania ofert
2015-11-30 09:26:46
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Gminie Drawno w m. Święciechów i Chomętowo
Minął termin składania ofert
2015-10-09 12:47:40
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 1 września 2015 r. do 22 grudnia 2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-07-07 14:45:04
Przebudowa węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Drawnie - Komunalny Zakład Usługowo Handlowy Sp. z o.o.
Minął termin składania ofert
2015-05-13 14:57:10
Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Drawno
Minął termin składania ofert
2015-04-24 11:14:15
Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Podlesie
Minął termin składania ofert
2015-02-17 15:28:11
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i przepompowni ścieków w Niemieńsku, Gmina Drawno
Minął termin składania ofert
2015-01-12 11:26:07
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2015 roku
Minął termin składania ofert
2014-12-18 14:05:21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w 2015 roku
Minął termin składania ofert
2014-10-30 15:02:46
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i przepompowni ścieków w Niemieńsku, Gmina Drawno
Minął termin składania ofert
2014-09-16 14:26:20
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w roku szkolnym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-07-21 18:27:46
Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Drawno w miejscowościach Chomętowo i Konotop
Minął termin składania ofert
2014-07-02 09:15:32
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna
Minął termin składania ofert
2013-12-11 14:49:55
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna
Minął termin składania ofert
2013-11-28 12:33:22
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO KONSOLIDACYJNEGO NA OKRES 21 LAT
Minął termin składania ofert
2013-09-27 10:53:39
Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach
Minął termin składania ofert
2013-09-20 10:18:43
Remont świetlicy wiejskiej w Barnimiu
Minął termin składania ofert
2013-09-18 08:57:53
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Drawno
Minął termin składania ofert
2013-09-11 14:01:49
Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach
Minął termin składania ofert
2013-08-06 09:27:34
Remont świetlicy wiejskiej w Barnimiu
Minął termin składania ofert
2013-08-02 11:12:39
Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Drawnie
Minął termin składania ofert
2013-07-24 14:11:20
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-07-04 14:48:24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno
Minął termin składania ofert
2013-05-02 15:25:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic Choszczeńska - Żeromskiego
Minął termin składania ofert
2013-04-17 10:30:35
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych gminy Drawno
Minął termin składania ofert
2013-03-08 15:03:57
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna
Minął termin składania ofert
2012-11-19 15:06:56
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 15 LAT W WYSOKOŚCI 1.856.052,00 zł PLN
Minął termin składania ofert
2012-10-01 14:50:52
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drawno w 2012 roku
Minął termin składania ofert
2012-09-05 08:39:07
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2012-07-31 15:27:56
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-07-30 15:30:01
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-06-29 07:54:55
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna
Minął termin składania ofert
2011-12-01 14:40:13
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W WYSOKOŚCI 1.088.000,00 PLN
Minął termin składania ofert
2011-09-06 14:50:31
Przebudowa chodnika w Barnimiu
Minął termin składania ofert
2011-09-02 12:53:26
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2011/2012
Minął termin składania ofert
2011-07-06 15:32:10
Udzielenie kredytu bankowego na okres 10 lat
Minął termin składania ofert
2011-07-06 08:13:03
Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2011-04-20 07:54:12
Udzielenie kredytu bankowego na okres 10 lat
Minął termin składania ofert
2011-04-05 14:24:59
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2011-03-08 10:16:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2011-02-10 14:07:55
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna
Minął termin składania ofert
2010-11-24 15:08:05
Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola miejskiego w Drawnie
Minął termin składania ofert
2010-08-25 15:21:23
Remont dachu - wymiana pokrycia na budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie
Minął termin składania ofert
2010-08-19 20:13:14
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drawno, Dominikowo, Konotop i Podegrodzie na terenie Gminy Drawno. (Zadania Nr 1 - 2)
Minął termin składania ofert
2010-07-20 11:13:04
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W WYSOKOŚCI 1.683.549,00 zł PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2010 roku
Minął termin składania ofert
2010-06-10 11:00:46
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DRAWNO - OSIEDLE
Minął termin składania ofert
2010-03-19 11:29:10
Bankowa obsługa budżetu Gminy Drawno i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2010-03-05 20:18:33
Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV
Minął termin składania ofert
2010-02-26 13:51:58
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Drawno oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w roku szkolnym 2010/2011
Minął termin składania ofert
2010-02-25 14:09:27
Udzielenia kredytu bankowego na okres 10 lat w wysokości 1.118.600,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2009 roku
Minął termin składania ofert
2009-12-04 08:31:39
Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem plenerowym dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury w celu rozwoju różnych form kultury w gminie Drawno dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi
Minął termin składania ofert
2009-10-29 15:18:57
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki OSP Drawno
Minął termin składania ofert
2009-04-24 07:43:37
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna
Minął termin składania ofert
2008-12-02 15:07:26
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO
Minął termin składania ofert
2008-10-31 11:59:12
CODZIENNY PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA i GMINY DRAWNO
Minął termin składania ofert
2008-07-15 15:28:15
Budowa kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" w Drawnie przy ul. Żeromskiego
Minął termin składania ofert
2008-06-10 13:57:01
Przetarg nieograniczony na: "przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny - Podlesie etap I"
Minął termin składania ofert
2008-05-19 13:27:51
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego w Święciechowie, gmina Drawno wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Minął termin składania ofert
2008-04-18 16:12:47
Przetarg nieograniczony na: "przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny – Podlesie etap I"
Minął termin składania ofert
2008-04-16 11:19:34
Przetarg nieograniczony na remont dróg gruntowych w Gminie Drawno 2008
Minął termin składania ofert
2008-04-10 14:30:36
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego w Święciechowie gmina Drawno na działce nr ewid. 311/11 wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 20 lat
Minął termin składania ofert
2008-03-05 14:31:07
Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania pn. "budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna oraz przebudowa przyległej infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu"
Minął termin składania ofert
2008-01-22 13:17:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Pasierbiewicz

Data wytworzenia:
01 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
01 maj 2007, godz. 00:00

Osoba aktualizująca informacje

Mirek Jankowski

Data aktualizacji:
22 lis 2021, godz. 12:46