Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł

Tytuł Data publikacji
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie 2021-02-10 10:24:21
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2021r. 2020-11-30 16:22:06
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 04.01.2021 r. do 25.06.2021 r. 2020-11-17 15:58:37
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 2020-10-16 15:55:40
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie - przetarg II 2020-09-23 15:31:18
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Niemieńsku i Święciechowie oraz ciągu komunikacyjnego w Chomętowie 2020-08-31 11:08:52
Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie- ul. Zdrojowej i ul. Saperów 2020-07-01 13:40:33
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie 2020-06-25 14:06:52
Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów- ul. Leśników na odcinku 0+000,00 do 0+460,00 2020-06-05 15:15:27
Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu- przetarg II 2020-02-20 14:52:15
Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu 2020-01-17 16:16:36
Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie- ul. Piaskowej i ul. Potokowej 2019-12-05 15:23:14
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2020r. do 22.12.2020r. 2019-11-26 13:45:59
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2020r. 2019-11-22 14:42:51
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 2019-10-22 14:26:45
Przebudowa drogi w zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego na ul. Potokowej, ul. Piaskowej, ul. Zdrojowej i ul. Saperów w Drawnie 2019-09-24 10:53:52
Przebudowa drogi wewnętrznej w Podegrodziu- dz. nr 26 i dz. nr 15/8 2019-08-07 11:59:57
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Drawnie 2019-07-05 13:56:02
Czyszczenie i renowacja zabytkowej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno- przetarg II 2019-05-09 08:55:59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie- przetarg II KZUH Sp.z.o.o. 2019-04-29 11:30:04
Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie- przetarg II 2019-04-02 16:37:04
Czyszczenie i renowacja zabytkowej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno 2019-03-26 15:36:13
Remont Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: "Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibe gminy Drawno" 2019-03-15 16:39:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie - KZUH Sp. z o.o. 2019-03-15 15:07:46
Remont Urzędu Miejskiego w Drawnie w ramach projektu p.n.: "Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibe gminy Drawno" 2019-02-19 13:51:19
Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie 2019-02-14 12:34:52
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie 2019-02-12 14:45:04
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II 2019-02-06 15:39:05
Przebudowa drogi nr 656009Z w Drawnie 2019-01-28 14:27:05
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj 2019-01-21 14:10:16
Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno 2019-01-15 15:07:29
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj 2019-01-11 15:33:24
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II 2018-11-27 15:22:54
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2019 r. 2018-11-26 15:18:41
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. 2018-11-16 15:46:44
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 2018-11-14 11:02:00
Przebudowa drogi nr 656009Z w Drawnie 2018-09-25 15:42:22
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II 2018-07-26 13:42:22
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej 2018-06-28 13:52:46
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie 2018-06-19 14:45:22
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 2018-06-12 14:09:47
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 2018-05-18 13:25:07
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie 2018-03-06 20:20:28
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. 2017-12-14 16:27:58
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. 2017-12-01 14:57:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno 2017-11-27 15:37:44
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne 2017-06-21 14:37:20
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2017 roku 2016-11-21 15:06:11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w okresie 2017-2018 2016-10-25 11:06:40
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Drawno do Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 2 listopada 2016 r. do 22 grudnia 2017 r. 2016-10-13 12:33:41
Przebudowa drogi wewnętrznej Kaliska-Kolejowa w Drawnie (część poza projektem o dofinansowanie) 2016-08-31 13:21:53
Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul. Energetyków w Drawnie 2016-07-25 14:27:12
Przebudowa nawierzchni zjazdów w drodze gminnej oraz budowa chodnika w Święciechowie, gmina Drawno 2016-07-18 11:37:43
Przebudowa drogi wewnętrznej Kaliska-Kolejowa w Drawnie 2016-07-15 10:08:21
Przebudowa drogi gminnej nr 656008Z ul. Leśnej w Drawnie 2016-07-13 12:56:15
Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul. Energetyków w Drawnie - unieważniony 2016-07-07 14:41:24
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych gminy Drawno 2016-03-10 14:57:00
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2016 roku 2015-12-14 08:55:42
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w 2016 roku 2015-11-30 09:26:46
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Gminie Drawno w m. Święciechów i Chomętowo 2015-10-09 12:47:40
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 1 września 2015 r. do 22 grudnia 2016 r. 2015-07-07 14:45:04
Przebudowa węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Drawnie - Komunalny Zakład Usługowo Handlowy Sp. z o.o. 2015-05-13 14:57:10
Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Drawno 2015-04-24 11:14:15
Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Podlesie 2015-02-17 15:28:11
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i przepompowni ścieków w Niemieńsku, Gmina Drawno 2015-01-12 11:26:07
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2015 roku 2014-12-18 14:05:21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w 2015 roku 2014-10-30 15:02:46
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i przepompowni ścieków w Niemieńsku, Gmina Drawno 2014-09-16 14:26:20
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-21 18:27:46
Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Drawno w miejscowościach Chomętowo i Konotop 2014-07-02 09:15:32
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2013-12-11 14:49:55
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2013-11-28 12:33:22
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO KONSOLIDACYJNEGO NA OKRES 21 LAT 2013-09-27 10:53:39
Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach 2013-09-20 10:18:43
Remont świetlicy wiejskiej w Barnimiu 2013-09-18 08:57:53
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Drawno 2013-09-11 14:01:49
Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach 2013-08-06 09:27:34
Remont świetlicy wiejskiej w Barnimiu 2013-08-02 11:12:39
Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Drawnie 2013-07-24 14:11:20
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-04 14:48:24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno 2013-05-02 15:25:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic Choszczeńska - Żeromskiego 2013-04-17 10:30:35
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych gminy Drawno 2013-03-08 15:03:57
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2012-11-19 15:06:56
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 15 LAT W WYSOKOŚCI 1.856.052,00 zł PLN 2012-10-01 14:50:52
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drawno w 2012 roku 2012-09-05 08:39:07
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych 2012-07-31 15:27:56
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-30 15:30:01
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-29 07:54:55
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2011-12-01 14:40:13
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W WYSOKOŚCI 1.088.000,00 PLN 2011-09-06 14:50:31
Przebudowa chodnika w Barnimiu 2011-09-02 12:53:26
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2011/2012 2011-07-06 15:32:10
Udzielenie kredytu bankowego na okres 10 lat 2011-07-06 08:13:03
Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu 2011-04-20 07:54:12
Udzielenie kredytu bankowego na okres 10 lat 2011-04-05 14:24:59
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu 2011-03-08 10:16:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu 2011-02-10 14:07:55
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2010-11-24 15:08:05
Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola miejskiego w Drawnie 2010-08-25 15:21:23
Remont dachu - wymiana pokrycia na budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie 2010-08-19 20:13:14
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drawno, Dominikowo, Konotop i Podegrodzie na terenie Gminy Drawno. (Zadania Nr 1 - 2) 2010-07-20 11:13:04
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W WYSOKOŚCI 1.683.549,00 zł PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2010 roku 2010-06-10 11:00:46
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DRAWNO - OSIEDLE 2010-03-19 11:29:10
Bankowa obsługa budżetu Gminy Drawno i jej jednostek organizacyjnych 2010-03-05 20:18:33
Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV 2010-02-26 13:51:58
Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Drawno oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w roku szkolnym 2010/2011 2010-02-25 14:09:27
Udzielenia kredytu bankowego na okres 10 lat w wysokości 1.118.600,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2009 roku 2009-12-04 08:31:39
Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem plenerowym dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury w celu rozwoju różnych form kultury w gminie Drawno dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi 2009-10-29 15:18:57
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki OSP Drawno 2009-04-24 07:43:37
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna 2008-12-02 15:07:26
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO 2008-10-31 11:59:12
CODZIENNY PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA i GMINY DRAWNO 2008-07-15 15:28:15
Budowa kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" w Drawnie przy ul. Żeromskiego 2008-06-10 13:57:01
Przetarg nieograniczony na: "przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny - Podlesie etap I" 2008-05-19 13:27:51
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego w Święciechowie, gmina Drawno wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2008-04-18 16:12:47
Przetarg nieograniczony na: "przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny – Podlesie etap I" 2008-04-16 11:19:34
Przetarg nieograniczony na remont dróg gruntowych w Gminie Drawno 2008 2008-04-10 14:30:36
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego w Święciechowie gmina Drawno na działce nr ewid. 311/11 wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 20 lat 2008-03-05 14:31:07
Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zadania pn. "budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna oraz przebudowa przyległej infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu" 2008-01-22 13:17:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Pasierbiewicz

Data wytworzenia:
01 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
01 maj 2007, godz. 00:00

Osoba aktualizująca informacje

Mirek Jankowski

Data aktualizacji:
28 sty 2021, godz. 12:17