Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2022r.

UWAGA!

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp zastrzegł w ogłoszeniu, że  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych w szczególności:

  1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
  2. bezrobotnych  w rozumieniu  ustawy  z dnia  20 kwietnia  2004 r.  o promocji  zatrudnienia  i instytucjach  rynku  pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400).

Identyfikator postępowania na Miniportalu:

127e3503-0ded-434a-8f54-51750571aba1

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129) Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2022r.”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 295 000,00 zł brutto.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu BZP (PDF, 117.71Kb) 2021-09-24 15:17:50 21

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik nr 1 do Umowy (PDF, 191.39Kb) 2021-09-24 15:22:03 3
Zalacznik nr 1 Wykaz prac objetych zamowieniem (PDF, 199.49Kb) 2021-09-24 15:17:50 3
Zalacznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 100.53Kb) 2021-09-24 15:17:50 0
Zalacznik nr 3 Wzor umowy (PDF, 242.43Kb) 2021-09-24 15:17:50 1
Zalacznik nr 4 Oswiadczenie (DOCX, 22.11Kb) 2021-09-24 15:17:50 0
Zalacznik nr 5 Oswiadczenie (DOCX, 23.12Kb) 2021-09-24 15:17:50 0
Zalacznik nr 6 Wykaz narzedzi (DOCX, 14.94Kb) 2021-09-24 15:17:50 1
Zalacznik nr 7 Wykaz uslug (DOCX, 19.38Kb) 2021-09-24 15:17:50 1
Zalacznik nr 8 Zobowiazanie podmiotu trzecieg (DOCX, 22.75Kb) 2021-09-24 15:17:50 0
Zalacznik nr 9 Oswiadczenie o przynaleznosci (DOCX, 20.73Kb) 2021-09-24 15:17:50 1
Zalacznik nr 10 Oswiadczenie (DOCX, 43.11Kb) 2021-09-24 15:17:50 1
Zalacznik nr 11 Klauzula RODO (PDF, 231.75Kb) 2021-09-24 15:17:50 0
SWZ (PDF, 447.88Kb) 2021-09-24 15:17:50 5

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert (PDF, 114.66Kb) 2021-10-12 15:06:32 22

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 326.42Kb) 2021-11-05 15:05:51 8

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (PDF, 74.54Kb) 2021-11-15 15:19:30 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Pasierbiewicz

Data wytworzenia:
24 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Pasierbiewicz

Data publikacji:
24 wrz 2021, godz. 15:17

Osoba aktualizująca informacje

Monika Pasierbiewicz

Data aktualizacji:
15 lis 2021, godz. 15:19