Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory samorządowe 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wyniki w wyborach Burmistrza Gminy Drawno 2024-04-09 15:08:03
Wyniki w wyborach do Rady Miejskiej w Drawnie 2024-04-09 12:29:24
Wyniki w gm. Drawno w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Choszczeńskiego 2024-04-09 11:21:34
Wyniki w gm. Drawno w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2024-04-09 10:53:16
Plan dowozu na wybory 2024-03-27 12:48:01
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2024-03-22 11:26:29
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Choszczeńskiego 2024-03-22 10:37:44
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie z dnia 15 marca 2024r. o zarejstrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Drawno 2024-03-15 14:57:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie z dnia 15 marca 2024r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych 2024-03-15 13:07:03
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie z dnia 13 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 2024-03-14 15:32:58
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 8 marca 2024r. w sprawie losowania 2024-03-08 15:01:00
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Drawno z dnia 5 marca 2024 roku 2024-03-05 12:29:19
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-03-05 12:18:58
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-02-27 15:56:36
Postanowienie Nr 496/2024 Komisarza wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie oraz sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-02-26 14:51:01
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 08:46:09
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Drawno z dnia 6 lutego 2024r. 2024-02-09 10:50:23
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego z dnia 2 lutego 2024r. 2024-02-09 10:48:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024r. 2024-02-09 10:24:10
Postanowienie 90/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III zz dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Drawno na stałe obwody głosowania 2024-02-02 11:29:58
Postanowienie Nr 74/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podziału Gimny Drawno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybiernych w każdym okręgu 2024-02-02 11:27:31
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 30 stycznia 2024r. 2024-02-01 07:39:40
Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Drawna z dnia 31 stycznia w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 15 października 2023r. 2024-01-31 09:29:03
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-01-31 08:38:21
Uchwała Nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-30 12:05:19
Uchwała Nr 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-30 12:03:39
Uchwała Nr 1/2024 Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2024-01-30 12:06:55
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-30 12:02:07
Państwowa Komisja Wyborcza - www.pkw.gov.pl 2024-01-30 12:08:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kowalewska

Data wytworzenia:
30 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Paweł Jackiewicz

Data publikacji:
30 sty 2024, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Jackiewicz

Data aktualizacji:
30 sty 2024, godz. 12:00