Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie studni głębinowej na działce nr 375/1 obręb Barnimie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie studni głębinowej na działce nr 375/1 obręb Barnimie

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2014 roku.

4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, pok. nr 4, tel. 664772027

www.bip.drawno.pl

5. Kryteria wyboru ofert:100% cena.

6. Złożona oferta powinna zawierać:

6.1.nazwę i adres oferenta;

6.2.opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

6.3.wartość oferty (netto i brutto) zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, także sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej studni i jej zatwierdzenie;

6.4.kosztorys ofertowy.

7. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 01 września 2014 roku, do godziny 15.30 w Urzędzie Miejskim w Drawnie,ul Kościelna 373-220 Drawno w formie:

- faxem na nr 0957682505;

- osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera /z opisem na kopercie – oferta na wykonanie studni głębinowej na działce nr 375/1 obręb Barnimie/.

8. Otwarcie i odczytanie ofert odbędzie się w dniu 02 września 2014 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno.

Załączniki:

  1. Przedmiar robót;
  2. Dokumentacja projektowa:
  1. Projekt budowlany
  2. Projekt robót geologicznych
  3. Operat wodnoprawny

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21 08 2014 11 53 13przedmiar (PDF, 178.86Kb) 2014-08-21 11:53:13 0
21 08 2014 11 53 14projekt budowlany (PDF, 1.95Mb) 2014-08-21 11:53:14 0
21 08 2014 11 53 14Projekt robA t geologicznych (PDF, 8.88Mb) 2014-08-21 11:53:14 0
21 08 2014 11 53 150perat wodnoprawny (PDF, 700.67Kb) 2014-08-21 11:53:15 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jan Matujzo

Data wytworzenia:
21 sie 2014

Osoba dodająca informacje

Filip Sońta

Data publikacji:
21 sie 2014, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Filip Sońta

Data aktualizacji:
21 sie 2014, godz. 11:53