Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Drawno (poza miastem Drawno)

Drawno; 2016-10-21

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Miejski w Drawnie zaprasza do złożenia oferty na usługę odśnieżania dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy (poza miastem Drawno) w okresie zimowym 2016/2017 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miejski w Drawnie

Ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

E-mail: poczta@drawno.pl

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania sprzętem Wykonawcy dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Drawno (w miejscowościach wiejskich, poza miastem Drawno) w okresie zimowym 2016/2017 r. Roboty zimowego utrzymania dróg polegać będą na:

  1. odśnieżaniu całej szerokości jezdni dróg gminnych oraz wewnętrznych według poziomu odpowiadającego standardowi ustalonemu przez Zamawiającego;
  2. wywóz nadmiernie zalegającego na jezdni i poboczu śniegu, lodu;
  3. dostarczanie piachu oraz posypywanie jezdni przy gołoledzi, ślizgawicy.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

  1. przystępujący do przetargu musi dysponować co najmniej jedną jednostką sprzętu do odśnieżania o wymaganej mocy od 60 do 150 KM z pługiem o szerokości min. 2,4 m zabezpieczonym na końcu lemiesza gumą zapobiegającą uszkodzeniom krawężnika
    i jezdni,
  2. pojazdy wykonujące odśnieżanie winny spełniać wymogi określone w przepisach o ruchu drogowym,
  3. przystąpienie do odśnieżania i użycie niezbędnej ilości i rodzaju sprzętu w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach, w ciągu do 1 godz. od telefonicznego powiadomienia przez osobę do tego upoważnioną.
  4.  

Termin wykonania usługi

Termin wykonania usługi odśnieżania: od podpisania umowy do 30.04.2017 r. Zastrzega się możliwość przedłużenia umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
z podaniem ceny brutto za jedną godzinę pracy sprzętu odśnieżania oraz załadunku i wywozu śniegu, piachu do posypywania oraz rodzaj sprzętu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – dla danej miejscowości lub sołectwa.

             

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 08-11-2016 do godz. 1530 w siedzibie zamawiającego Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, sekretariat urzędu lub przesłać drogą e-mail na adres: poczta@drawno.pl

             

Ocena ofert

Cena za 1 h pracy poszczególnego sprzętu – 100 %

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli pracownik Urzędu Miejskiego w Drawnie Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393 lub Aldona Moder, tel. 728819379

 

Załączniki

Wzór formularza ofertowego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26 10 2016 10 59 55Odsniezanie (JPG, 1.04Mb) 2016-10-26 10:59:55 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Wiśniowski

Data wytworzenia:
21 paź 2016

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data publikacji:
26 paź 2016, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Wiśniowski

Data aktualizacji:
26 paź 2016, godz. 10:59