Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego. (druk nr 142) przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143) przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński wstrzymał się
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki, (druk nr 137) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska przeciw
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 138) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 2

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak przeciw
Patryk Krykwiński wstrzymał się
Agata Słodkowska przeciw
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 139) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 2 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak wstrzymał się
Patryk Krykwiński wstrzymał się
Agata Słodkowska przeciw
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie ) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, ( druk nr 140) odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 1 6

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz wstrzymał się
Krzysztof Bojara przeciw
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak przeciw
Patryk Krykwiński przeciw
Agata Słodkowska przeciw
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek przeciw
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 141) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 142) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 3

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak przeciw
Patryk Krykwiński przeciw
Agata Słodkowska przeciw
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 4 2

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz przeciw
Krzysztof Bojara wstrzymał się
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak wstrzymał się
Patryk Krykwiński przeciw
Agata Słodkowska wstrzymał się
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko wstrzymał się
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 10-12-2019