Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
12 Joanna Jędrasik 95 768 20 31, fax. (95) 768 25 05 poczta@drawno.pl Sekretariat
1 Agnieszka Zarecka 664 772 550 skarbnik@drawno.pl Skarbnik
2 Aleksandra Kręgowska 664 772 297 ksiegowa@drawno.pl, akregowska@drawno.pl Główna Księgowa
2 Weronika Tarczewska 664 772 240 wtarczewska@drawno.pl stanowisko ds. księgowości podatkowej
2 Anna Domowicz 664 772 485 adomowicz@drawno.pl stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
2 Klaudia Miszler 664 772 716 kmiszler@drawno.pl stanowisko ds. ewidencji dochodów
2 Sylwia Rybak 664 772 371 srybak@drawno.pl stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług
3 Grzegorz Wiśniowski 728 819 379 gwisniowski@drawno.pl Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska
4 Karolina Resiak 664 772 051 kresiak@drawno.pl Stanowisko ds. gospodarki odpadami
8 Marta Kowarska 664 772 027 mkowarska@drawno.pl stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i wodnej
4 Monika Pasierbiewicz 664 772 694 mpasierbiewicz@drawno.pl stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych
4 Katarzyna Michalska 664773652 kmichalska@drawno.pl stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
5 Krzysztof Lewandowski 664 770 694 klewandowski@drawno.pl stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
5 Natalia Buchajczyk 664 772 393 nbuchajczyk@drawno.pl stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa
7 Zbigniew Cielecki 664 773 699 zcielecki@drawno.pl stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
9 Magdalena Szpulak 664 771 335 mszpulak@drawno.pl stanowisko ds. Oświata, Stypendia Szkolne,Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
9a Ewelina Wiśniowska 664 770 994 ewisniowska@drawno.pl Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
14 Dorota Maciejewska 664 772 018 dmaciejewska@drawno.pl stanowisko ds. Urząd Stanu Cywilnego, sprawy Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miejskiej, stanowisko do spraw działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
14 Karolina Ochlik 664 772 005 kochlik@drawno.pl stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej
Alicja Łukasik 664 772 644 cit.drawno@gmail.com Centrum Informacji Turystycznej - stanowisko ds. promocji i turystyki