Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
12 Joanna Jędrasik 95 768 20 31, fax. (95) 768 25 05 Sekretariat
1 Agnieszka Zarecka 664 772 550 skarbnik@drawno.pl Skarbnik
2 Cecylia Wolniak 664 772 297 ksiegowa@drawno.pl stanowisko ds. Księgowości
2 Weronika Tarczewska 664 772 240 stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
2 Anna Domowicz 664 772 485 adomowicz@drawno.pl stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat
2 Wiesława Stępniewska 664 772 716 dgonkiewicz@drawno.pl stanowisko ds. Ewidencji Dochodów
2 Ewa Miłaszewska 664 772 371 emilaszewska@drawno.pl stanowisko ds. Obsługi Kasowej
3 Ewelina Wiśniowska 664 770 994 ewisniowska@drawno.pl Kierownik Referatu Organizacyjno Administracyjnego
4a Grzegorz Wiśniowski 728 819 379 gwisniowski@drawno.pl Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska
4 Monika Pasierbiewicz 664 772 694 mpasierbiewicz@drawno.pl stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów
4 Marta Kowarska 664 772 027 adomowicz@drawno.pl stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody, gospodarki komunalnej, wodnej i mieszkaniowej
5 Krzysztof Lewandowski 664 770 694 klewandowski@drawno.pl stanowisko ds. Nieruchomości i Gospodarki Gruntami
5 Anita Jarzębinska 664 772 393 ajarzebinska@drawno.pl stanowisko ds. Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Drogownictwa
7 Paweł Jackiewicz 664 773 699 pjackiewicz@drawno.pl stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, IOD
8 Karolina Pakuła 664 772 051 kpakula@drawno.pl stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
9 Irmina Jasińska - Szymkowiak 664 771 335 iszymkowiak@drawno.pl stanowisko ds. Oświata, Stypendia Szkolne,Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
9a Marta Górska 664772005 mgorska@drawno.pl stanowisko ds. Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe, Stowarzyszenia-Zgromadzenia, Zbiórki Publiczne i Archiwum
13 Dorota Maciejewska 664 772 018 dmaciejewska@drawno.pl stanowisko ds. Urząd Stanu Cywilnego, sprawy Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miejskiej, stanowisko do spraw działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Alicja Łukasik 664772644 Centrum Informacji Turystycznej - Promocja, Turystyka, Kultura