Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok, (druk nr 178) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034, ( druk nr 179) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19, (druk nr 180) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LII/279/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018– 2019, (druk nr 181) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie wykonania gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za rok 2019 w Gminie Drawno, (druk nr 182) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2020r.,(druk nr 183) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz przeciw
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Drawieńskiego Ośrodka Kultury, (druk nr 184) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Drawno, (druk nr 185) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Wniosek o zmianę kandydata do rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego w osobie Sławomira Nowaka. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 2 4

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz przeciw
Bogdan Buchajczyk przeciw
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański wstrzymał się
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew wstrzymał się
Grażyna Małyszko przeciw
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, (druk nr 186) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.(druk nr 187) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 1 4

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz wstrzymał się
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak przeciw
Patryk Krykwiński przeciw
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek przeciw
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2020