Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 104) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 105) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 56/2019 Burmistrza Drawna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno, ( druk nr 106) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, ( druk nr 107) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023, (druk nr 108) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022. (druk nr 109) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Wniosek formalny o podwyższenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klasy z kwoty 300 zł na kwotę 400 zł. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 3

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk wstrzymał się
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz przeciw
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew przeciw
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska przeciw
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 110) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 2

Imię i nazwisko Głos
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz przeciw
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska przeciw
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-08-2019