Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


TEST - Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (druk nr 16) odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw

Imię i nazwisko Głos

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (druk nr 16) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. (druk nt 17) odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 5 5

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz wstrzymał się
Krzysztof Bojara wstrzymał się
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak przeciw
Patryk Krykwiński przeciw
Agata Słodkowska przeciw
Andrzej Ratowicz wstrzymał się
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek przeciw
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko wstrzymał się
Joanna Dąbrowska przeciw
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -