Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wyznaczenia za inkaso. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Przyjęcie protokołu z sesji nr V. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Wniosek o wprowadzenie informacji w miesiącu listopad o stanie dróg chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Drawno. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 1 8

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz przeciw
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk przeciw
Sławomir Nowak przeciw
Patryk Krykwiński przeciw
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz przeciw
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek przeciw
Aleksander Dementiew przeciw
Grażyna Małyszko wstrzymał się
Joanna Dąbrowska przeciw
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Wniosek o wprowadzenie w miesiacu grudniu informacji z postępowania wniosków składanych przez radnych za 2019 rok. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 0 7

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz przeciw
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk przeciw
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński przeciw
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz przeciw
Aleksandra Kochanek przeciw
Aleksander Dementiew przeciw
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska przeciw
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.(druk nr 27) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz wstrzymał się
Krzysztof Bojara wstrzymał się
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. (druk nr 28) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 29) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz przeciw
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego. (druk nr 30) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz przeciw
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 31) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, (druk nr 32) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. (druk nr 33) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019


Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wyznaczenia za inkaso. (druk nr 34) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Krzysztof Bojara za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Andrzej Ratowicz za
Jerzy Dworzański za
Aleksandra Kochanek za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Joanna Dąbrowska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-01-2019