Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno, (druk nr 226) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Drawno, (druk nr 227) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Sławomir Nowak za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Drawno, (druk nr 228) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, (druk nr 229) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, (druk nr 230) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rada Miejska w Drawnie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce p nr ew. 8/1, obręb Święciechów”, (druk nr 231) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz za
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew wstrzymał się
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie,(druk nr 232) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Emilianowicz wstrzymał się
Czesław Paszkiewicz za
Bogdan Buchajczyk za
Patryk Krykwiński za
Agata Słodkowska za
Jerzy Dworzański za
Aleksander Dementiew za
Grażyna Małyszko za
Jolanta Kucharska za
Wojciech Wiśniowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-11-2020