Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza z 2022 roku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 grudnia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 2023-01-26 12:03:40
Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 grudnia w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2023-01-26 12:08:11
Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza drawna z dnia 5 grudnia w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2023-01-26 12:16:19
Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Drawna z dnia 5 grudnia w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do wydawania decyzji administracyjnych przyznających dodatek węglowy 2022-12-14 08:23:29
Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Drawna z dnia 5 grudnia w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do wydawania decyzji administracyjnych przyznających dodatek dla gospodarstw domowych 2022-12-14 08:22:17
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Drawna z dnia 5 grudnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-12-09 13:15:36
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2023-01-26 12:25:56
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia wywiadów środowiskowych w sprawach z zakresu dodatku elektrycznego 2022-12-02 11:21:30
Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-02 11:18:59
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 2022-12-02 11:16:13
Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Drawno 2022-12-02 11:12:55
Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza drawna z dnia 24 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Drawno 2023-01-26 12:37:23
Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Drawna z dnia 24 listopada w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-11-25 15:22:31
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Drawna z dnia 23 listopada w sprawie ograniczenia zużycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno oraz w Drawieńskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Drawnie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 2022-11-24 14:27:30
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Drawna z dnia 4 listopada w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia wywiadów środowiskowych w sprawach z zakresu dodatku węglowego i dodatku do gospodarstw domowych 2022-11-18 11:05:05
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Drawna z dnia 27 października w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2010 Burmistrza Drawna z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-12-09 13:13:37
Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Drawna z dnia 18 października w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2022-10-18 12:04:18
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Drawna z dnia 13 października w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-10-19 10:15:47
Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Drawna z dnia 7 października w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-10-11 11:05:57
Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Drawna z dnia 29 września w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok i szkieł kontaktowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Drawnie 2022-10-03 09:07:25
Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Drawna z dnia 20 września w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-26 10:43:53
Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Drawna z dnia 12 września w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-09-14 07:58:35
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza drawna z dnia 31 sierpnia w sprawie zmian do budżetu w 2022 r. 2022-09-09 13:09:34
Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Drawna z dnia 17 sierpnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-08-22 09:40:33
Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Drawna z dnia 16 sierpnia w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-08-18 11:19:04
Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Drawna z dnia 03 sierpnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-08-22 09:39:16
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Drawna z dnia 29 lipca w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-08-17 07:18:59
Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III” 2022-08-16 07:55:22
Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Drawna z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie - Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów - etap II 2022-08-16 07:54:15
Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Drawna z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie - ,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 01.09.2022 r. do 22.12.2022 r." 2022-08-16 07:53:12
Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Drawna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-07-18 08:21:50
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Drawna z dnia 06 lipca w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora „ Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w gminie Drawno na lata 2018 – 2023 w części dotyczącej realizacji świadczeń zdrowotnych przewidzianych na lata 2022 – 2023”. 2022-07-07 12:13:55
Zarządzenie Nr 54a/2022 Burmistrza Drawna z dnia 01 lipca w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu grantowego pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla właścicieli lokali na terenie gminy Drawno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 2022-09-15 14:20:43
Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 2022-09-08 13:42:18
Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-07-18 08:09:41
Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno. 2022-06-30 14:44:47
Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Drawna z dnia 29 czerwca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-30 08:54:04
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Drawna z dnia 29 czerwca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-30 08:52:48
Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Drawna z dnia 28 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-06-30 08:46:25
Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Drawna z dnia 24 czerwca w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie 2022-06-30 08:03:48
Zarządzenie Nr 47/ 2022 Burmistrza Drawna z dnia 20 czerwca w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2022-06-30 07:59:57
Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Drawna z dnia 20 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2021r. 2022-09-08 13:34:01
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Drawna z dnia 8 czerwca w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie Na 2022-06-13 14:06:15
Zarządznie nr 44 / 2022 Burmistrza Drawna z dnia 7 czerwca w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza 2022-06-20 09:46:59
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Drawna z dnia 31 maja w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-06-30 07:51:20
Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-06-13 14:08:52
Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie. 2022-06-20 09:43:25
Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Drawna z dnia 16 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie. 2022-05-16 10:48:23
Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Drawna z dnia 10 maja w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-06-20 09:41:23
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Drawna z dnia 4 maja w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna – „Drawianin roku” 2022-05-16 10:41:22
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Drawna z dnia 2 maja w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-05-10 11:04:22
Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Drawna z dnia 29 kwietnia w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-05-10 10:56:20
Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Drawna z dnia 29 kwietnia w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-05-16 14:22:20
Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Drawna z dnia 27 kwietnia w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-05-10 10:53:07
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Drawna z dnia 19 kwietnia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-04-28 09:35:18
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Drawna z dnia 7 kwietnia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2019 Burmistrza Drawna z dnia 14 maja 2019r. w sprawie składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Drawnie 2022-04-12 10:20:40
Zarządzenie nr 31/ 2022 Burmistrza Drawna z dnia 1 kwietnia w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2022r. 2022-04-12 10:20:05
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Drawna z dnia 1 kwietnia w sprawie wprowadzenia „Instrukcji korzystania i eksploatacji samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Drawnie” oraz ustalenia normy zużycia paliwa 2022-04-07 09:49:44
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Drawna z dnia 31 marca w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-04-12 15:09:26
Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Drawna z dnia 28 marca w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Drawnie 2022-04-07 09:42:39
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Drawna z dnia 28 marca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2022-03-30 11:50:31
Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Drawna z dnia 22 marca w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-03-30 11:49:16
Zarządzenie 25/2022 Burmistrza Drawna z dnia 21 marca w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto 2022-03-30 11:47:53
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Drawna z dnia 21 marca w sprawie zmian do budżetu w 2022 r. 2022-09-09 08:14:36
Zarządzenie Nr 23/ 2022 Burmistrza Drawna z dnia 14 marca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2022-03-22 08:58:53
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Drawna z dnia 28 luty w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-03-22 08:58:15
Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Drawna z dnia 21 lutego w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2022-02-24 15:05:57
Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 10 lutego w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2022-02-15 12:53:34
Zarządznenie nr 18/2022 Burmistrza Drawna z dnia 9 lutego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-02-14 12:38:47
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Drawna z dnia 31 stycznia w sprawie zmian do budżetu w 2022 roku 2022-02-14 12:50:01
Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:58:51
Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:57:32
Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:56:41
Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:55:42
Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:54:37
Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:53:41
Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 27 stycznia w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2022-02-07 13:51:49
Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 24 stycznia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2022-01-26 10:36:48
Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 14 stycznia w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów/ kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Drawno 2022-01-26 11:55:50
Zarządzenie Nr 7/ 2022 z dnia 14 stycznia w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2022-01-26 11:54:15
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Drawna z dnia 14 stycznia w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań. 2022-09-08 13:29:30
Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 14 stycznia w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXXVII/230/2021 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2021 roku 2022-02-07 14:13:12
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Drawna z dnia 13 stycznia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2022 roku. 2022-02-24 15:04:22
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Drawna z dnia 13 stycznia w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2022/2023. 2022-02-24 15:02:03
Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Drawna z dnia 5 stycznia w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania dodatku osłonowego 2022-02-24 15:01:25
Zarządzenie Nr 1/ 2022 z dnia 4 stycznia w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2022-01-26 11:52:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirek Jankowski

Data wytworzenia:
26 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mirek Jankowski

Data publikacji:
26 sty 2022, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Mirek Jankowski

Data aktualizacji:
26 sty 2022, godz. 09:34