Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/82/04 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIII/83/04 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i utylizacyjnych Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIII/84/04 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za utylizację stałych odpadów komunalnych Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIII/85/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIV/86/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Drawna z wykonania budżetu za 2003r. i udzielenia absolutorium Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIV/87/04 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2003 w Gminie Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIV/88/04 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 w Gminie Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIV/89/04 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów za ochronne Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIV/90/04 w sprawie utworzenie obwodu głosowania, ustalenia jego granicy, numeru oraz siedziby Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/91/04 w sprawie zwiększenia budżetu w 2004 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/92/04 sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwałą Nr XV/93/04 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/94/04 w sprawie zmian do budżetu w 2004 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/95/04 w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/96/04 w sprawie utworzenia Związku Gmin Drawieńskiego Parku Narodowego i przyjęcia jego statutu Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/97/04 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szecinie nieruchomości w działce nr 367/2 w Dominikowie i udziału do 1/2 nieruchomości w działce nr 40 w Niemieńsku gm. Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XV/98/04 w sprawie wyboru banku do usługi budżetu Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVI/99/04 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drawno na lata 2004-2006 Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVI/100/04 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "POMERANIA" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała XVI/101/04 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVII/102/04 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVII/103/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w latach 2004-2005 Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVII/104/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Sp. Z.o.o. w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVII/105/04 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/106/04 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i miejscowej Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/107/04 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/108/04 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/109/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Drawna Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIX/110/04 w sprawie zmian do budżetu w 2004 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIX/111/04 w sprawie zwiększenia budżetu w 2004r. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIX/112/04 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za specjalnego funduszu nagród Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XIX/113/04 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/114/05 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/115/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/116/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drawno na lata 2001-2010 Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/117/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drawno na lata 2004-2006 Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/118/05 w sprawie zatwierdzenia opisów planowanych do realizacji zadań przedłożonych przez Rady Sołeckie gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/119/05 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia tabel wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XX/120/05 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostawę wody i utylizację ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chomętowie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XXI/121/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2005 rok Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00