herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:36:02
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:33:18
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Filip Sońta 2018-01-04 09:09:20
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 15:04:01
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 15:03:47
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 13:20:16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 10:23:42
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2017-12-29 08:35:47
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2017-12-29 08:34:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-12-21 13:47:46
Autopoprawka nr 2 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 Filip Sońta 2017-12-21 12:05:27
Autopoprawka nr 1 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 Filip Sońta 2017-12-21 12:03:34
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-21 12:01:48
Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-21 12:00:35
UCHWAŁA NR CCCLXXIH.663.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2017-12-21 10:55:16
UCHWAŁA NRCCCLXXIII.662.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2017-12-21 10:50:43
UCHWAŁA NR CCCLXXIII.661.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-21 10:49:13
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 07.11.2017 - 15.12.2017 Filip Sońta 2017-12-21 10:46:42
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawińskiego Parku Narodowego Filip Sońta 2017-12-21 10:45:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034, (druk nr 311) Filip Sońta 2017-12-21 10:45:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 310) Filip Sońta 2017-12-21 10:43:54
Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gmin Drawno Filip Sońta 2017-12-21 10:26:19
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Filip Sońta 2017-12-21 10:24:43
Protokół z Sesji Nr XXXVIII Filip Sońta 2017-12-20 12:01:49
Protokół z Sesji Nr XXXVII Filip Sońta 2017-12-20 12:01:33
Protokół z Sesji Nr XXXVII Filip Sońta 2017-12-20 12:01:24
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". Filip Sońta 2017-12-19 12:43:18
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 13:28:14
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 13:27:00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 13:26:14
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 12:14:25
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 10:33:43
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 10:26:24
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 10:23:18
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z fontanny usytuowanej na Placu Wolności w Drawnie. (druk nr 317) Filip Sońta 2017-12-15 11:26:44
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno, (druk nr 316) Filip Sońta 2017-12-15 11:26:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw,(druk nr 315) Filip Sońta 2017-12-15 11:25:27
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno, (druk nr 314) Filip Sońta 2017-12-15 11:24:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 313) Filip Sońta 2017-12-15 11:23:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018, ( druk nr 312) Filip Sońta 2017-12-15 11:11:38