herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XLVI/250/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-07-06 11:39:08
Uchwała NR XLVI/249/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 11:38:01
Uchwała NR XLVI/247/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Filip Sońta 2018-07-06 11:37:01
Uchwała NR XLVI/248/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Filip Sońta 2018-07-06 11:36:47
Uchwała NR XLVI/247/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Filip Sońta 2018-07-06 11:34:05
Sesja XLVI (25 czerwiec) Filip Sońta 2018-07-06 11:32:46
Andrzej Wojciech Chmielewski-Burmistrz Filip Sońta 2018-07-06 11:27:36
Czesław Stanisław Paszkiewicz- Przewodniczący Rady Filip Sońta 2018-07-06 11:25:35
Aleksander Dementiew - Zastępca Przewodniczącego Filip Sońta 2018-07-06 11:22:07
Adam Emilianowicz Filip Sońta 2018-07-06 11:21:16
Adam Emilianowicz Filip Sońta 2018-07-06 11:19:07
Jerzy Dworzański Filip Sońta 2018-07-06 11:17:22
Kazimiera Kuźniewska Filip Sońta 2018-07-06 11:15:35
Bożena Pawlak-Matujzo Filip Sońta 2018-07-06 11:11:12
Joanna Słotwińska Filip Sońta 2018-07-06 11:07:14
Teresa Mądzielewska Filip Sońta 2018-07-06 11:05:52
Joanna Bucka Filip Sońta 2018-07-06 11:04:46
Bogdan Buchajczyk Filip Sońta 2018-07-06 11:04:09
Lilianna Kuźmińska Filip Sońta 2018-07-06 11:03:31
Jan Bandrowski Filip Sońta 2018-07-06 11:02:06
Mirosław Śliwiak Filip Sońta 2018-07-06 11:01:49
Weronika Kaszuba Filip Sońta 2018-07-06 11:01:04
Andrzej Ratowicz Filip Sońta 2018-07-06 11:00:25
Anna Kozłowska Filip Sońta 2018-07-06 10:39:30
Albert Polarczyk Filip Sońta 2018-07-06 10:39:00
Mariola Bożena Kowalewska-Sekretarz Filip Sońta 2018-07-06 10:37:38
Grzegorz Zieliński Filip Sońta 2018-07-06 10:32:08
Regina Budrewicz Filip Sońta 2018-07-06 10:30:10
Agnieszka Zarecka-Skrabnik Filip Sońta 2018-07-06 10:28:59
Anna Wiesława Hińcza-Gnysińska Filip Sońta 2018-07-06 10:28:01
Elżbieta Myślicka Filip Sońta 2018-07-06 10:27:12
Jolanta Fatalska Filip Sońta 2018-07-06 10:26:44
Zofia Radziwoń Filip Sońta 2018-07-06 10:26:16
Pracownicy Urzędu Filip Sońta 2018-07-06 10:25:37
Radni Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 10:25:26
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Filip Sońta 2018-07-06 10:25:16
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Filip Sońta 2018-07-06 10:24:53
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Filip Sońta 2018-07-06 10:24:47
Godziny urzędowania Filip Sońta 2018-07-06 07:56:52
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-07-04 16:08:13