herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Strategia rozwoju - dokument usunięty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zagospodarowanie przestrzenne - dokument usunięty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Burmistrz Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Sołectwa Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Referaty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Spis kart informacyjnych Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Plan Gospodarki Odpadami Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Gminny Program Ochrony Środowiska Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr. X/54/2003 z dnia 10 listopada 2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr X/55/2003 z dnia 10 listopada 2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Drawna Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr X/56/2003 z dnia 10 listopada 2003 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno, obręb geodezyjny Nowa Korytnica Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/57/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i miejscowej Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/58/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na obszarze gminy Drawno Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/59/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/60/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/61/03 z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie zmian do budżetu w 2003 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/62/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie podziału Drawieńskiego Ośrodka Kultury Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/63/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XI/64/03 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie nadania Statutu Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Uchwała Nr XII/65/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zmian do budżetu w 2003 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - dokument usunięty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Przebudowa nawierzchni ulic w Drawnie - etap II - dokument usunięty Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenia Burmistrza z 2005 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenia Burmistrza z 2006 roku Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 2/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Remont pomostu na jezio Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 3/04 w sprawie utworzenie gminnego zespołu reagowania Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 4/04 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr XIII/72/04 z dnia 26 marca 2004r. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 6/04 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 7/04 w sprawie przeniesienia środków między paragrafami w ramach działu. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 8/04 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XV/91/04 r. Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 18 czerwca 2004 roku. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 9/04 w sprawie zwiększenia budżetu w 2004 r. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 10/04 w sprawie przeniesienia środków między paragrafami w ramach działu. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 11/04 w sprawie refundacji kosztów podróży do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 13/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Codzienny przewóz dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Drawno" Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie refundacji kosztów podróży do przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 15/04 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie powołania Komisji konkursowej oraz określenie regulaminu na stanowisko dyrektora Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 17/04 w sprawie zmian do budżetu w 2004 r. Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 18/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogran Mariola Kowalewska 2007-05-01 00:00:00