herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-24 09:55:10
Zarządzenie Nr 10/07 w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-21 11:13:52
Zarządzenie Nr 09/07 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Drawnie. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-21 10:56:54
Zarządzenie Nr 08/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2007-09-21 10:47:45
Zarządzenie Nr 07/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr V/31/07 z dnia 16 marca 2007 r. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-21 10:43:50
Zarządzenie Nr 06/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo Marek Pietrzkiewicz 2007-09-21 10:21:00
Zarządzenie Nr 05/07 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 15:04:51
Zarządzenie Nr 04/07 w sprawie zmian do Zarządzenia nr 33/04 Burmistrza Drawna z dnia 30 grudnia 2004 r, w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawn Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 15:01:49
Zarządzenie Nr 03/07 w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w wykazach akt Urzędu Miejskiego w Drawnie. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:52:15
Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:47:55
Zarządzenie Nr 02/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:45:40
Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:38:11
Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:37:22
Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:26:13
Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:22:33
Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 14:20:51
Zarządzenia Burmistrza z 2007 roku Marek Pietrzkiewicz 2007-09-20 13:45:40
Zarządzenie Nr 42/06 w sprawie przeniesień budżetowych między między rodziałami i paragrafami w ramach działu. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 14:22:34
Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 14:19:37
Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie przeniesień budżetowych między między rodziałami i paragrafami w ramach działu. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 14:16:18
Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 14:13:45
Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 14:10:27
Zarządzenie Nr 38/06 Sporządzenie spisu z natury składników majątkowych Gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 14:02:53
Zarządzenie Nr 23/05 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źróde Marek Pietrzkiewicz 2007-09-07 09:27:32
UCHWAŁA NR VII/49/07 w sprawie zmian budżetu gminy w 2007 rok Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 12:08:35
UCHWAŁA NR VII/53/07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, przedkładanych Radzie Miejskiej w Drawnie Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 12:07:08
UCHWAŁA NR VII/51/07 w sprawie rezygnacji Gminy Drawno z członkowstwa w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:59:48
UCHWAŁA NR VII/52/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:57:56
UCHWAŁA NR VII/52/2007 RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodoci - dokument usunięty Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:57:34
UCHWAŁA NR VII/55/07 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:54:36
UCHWAŁA NR VII/54/07 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:51:07
UCHWAŁA NR VII/52/2007 RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodoci - dokument usunięty Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:25:49
UCHWAŁA NR VII/50/07 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:23:16
UCHWAŁA NR VII/50/07 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Marek Pietrzkiewicz 2007-09-04 09:14:49
UCHWAŁA NR VII/48/07 w sprawie uchylenia opłaty administracyjnej Marek Pietrzkiewicz 2007-08-31 09:28:22
UCHWAŁA NR VII/42/07 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drawno Marek Pietrzkiewicz 2007-08-31 09:25:38
UCHWAŁA NR VII/47/07 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Marek Pietrzkiewicz 2007-08-31 09:21:00
UCHWAŁA NR VII/46/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib Marek Pietrzkiewicz 2007-08-31 09:17:28
UCHWAŁA NR VII/45/07 w sprawie zmian w podziale Gminy Drawno na okręgi wyborcze Marek Pietrzkiewicz 2007-08-31 09:14:47
UCHWAŁA NR VII/44/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Drawno Marek Pietrzkiewicz 2007-08-31 09:13:30