herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT Filip Sońta 2018-09-20 15:06:01
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie do budżetu - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 15:04:00
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku Filip Sońta 2018-09-20 15:03:54
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie do budżetu - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 15:03:16
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie zmian do zespołu - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 15:02:07
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanymi na dzień 21 października 2018r. Filip Sońta 2018-09-20 15:01:55
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie zmian do zespołu - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 15:00:05
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku Filip Sońta 2018-09-20 14:59:09
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:57:40
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:57:34
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:57:31
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:57:27
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:57:24
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:57:19
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne Filip Sońta 2018-09-20 14:56:34
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:56:08
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:55:37
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:55:30
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:54:12
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:52:05
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne - dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-20 14:50:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Drawna z dnia 20 września 2018roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Drawna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Filip Sońta 2018-09-20 14:32:26
Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych Filip Sońta 2018-09-18 13:20:57
Projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze 2018 (Druk 391) Filip Sońta 2018-09-18 12:48:32
Projekt uchwały w sprawie Zarządu Komunalnego Zakładu Usług-Handlowego Sp. z.o.o w Drawnie z działalności w roku 2017. (Druk 393) Filip Sońta 2018-09-18 12:33:54
Projekt uchwały w sprawie działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2018 r. (druk 392) Filip Sońta 2018-09-18 12:28:24
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-18 12:28:05
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-09-18 12:28:02
Projekt uchwały w sprawie działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2018 r. (druk 392) Filip Sońta 2018-09-18 12:20:44
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno" Filip Sońta 2018-09-17 12:39:05
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno" Filip Sońta 2018-09-17 10:56:30
Uchwała NR XLVIII/268/2018 w sprawie przekazania skargi Zarządu Powiatu w Choszcznie na uchwałę nr XLVII/262/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Filip Sońta 2018-09-17 08:46:53
Uchwała NR XLVIII/267/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Filip Sońta 2018-09-17 08:45:28
Uchwała NR XLVIII/266/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Filip Sońta 2018-09-17 08:44:19
Uchwała NR XLVIII/265/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-09-17 08:43:03
Uchwała NR XLVIII/264/2018 uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-09-17 08:40:42
Uchwała NR XLVIII/263/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r Filip Sońta 2018-09-17 08:38:19
Sesja XLVIII (11 września) Filip Sońta 2018-09-17 08:36:06
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Filip Sońta 2018-09-14 13:51:26
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Filip Sońta 2018-09-14 13:50:58