herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Filip Sońta 2018-02-05 15:20:49
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego.( druk nr 328) Filip Sońta 2018-02-05 15:00:30
2018 Filip Sońta 2018-02-05 14:59:55
2018 Filip Sońta 2018-02-05 14:54:44
Kontrola: przeprowadzenie kontroli zgodnie z par. 1 pkt. 1-3 uchwały nr XXXVIII z sesji /203/2017 z dnia 09.11.2017 Filip Sońta 2018-01-26 14:31:23
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Kiełpino za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:27:54
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Brzeziny za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:27:13
Kontrola: sprawozdania finansowe i wydatkowanie środków budżetowych przekazanych z budżetu gminy za 2016 rok dla klubów sportowych Filip Sońta 2018-01-26 14:25:42
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Chomętowo za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:24:10
Kontrola: wydatki budżetowe Urzędu Miejskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:23:12
Kontrola: Archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:21:21
Kontrola: Archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:19:30
Kontrola: delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, rozliczenie rozmów telefonicznych, wyjazdów złużbowych w Gimnazjum Pubicznym w Drawnie za 2014,2015,2016 rok Filip Sońta 2018-01-26 14:16:55
Kontrola: analiza zawartych przez Urząd Miejski umów na dzierżawę gruntów i lokali gminnych za 2015 i 2016 r. z osobami fizycznymi i innymi podmiotami Filip Sońta 2018-01-26 14:15:24
Kontrola - dokument usunięty Filip Sońta 2018-01-26 14:14:03
Kontrola - dokument usunięty Filip Sońta 2018-01-26 14:13:59
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Żółwino za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:13:52
Kontrola: skargi i wnioski wniesione przez mieszkańców w 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz do biura Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:13:13
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz try bu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji Filip Sońta 2018-01-26 08:38:22
Uchwała NR XL/219/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" Filip Sońta 2018-01-25 13:03:20
Uchwała NR XL/218/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ulicy Choszczeńskiej" Filip Sońta 2018-01-25 13:02:44
Uchwała NR XL/218/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ulicy Choszczeńskiej" Filip Sońta 2018-01-25 13:02:08
Uchwała NR XL/217/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2018-01-25 13:01:41
Uchwała NR XL/216/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok. Filip Sońta 2018-01-25 13:00:46
Sesja XL (12 stycznia) Filip Sońta 2018-01-25 12:57:20
Uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku Filip Sońta 2018-01-25 12:56:47
Uchwała NR XXXIX/215/2017 w sprawie regulaminu korzystania z fontanny usytuowanej na Placu Wolności w Drawnie. Filip Sońta 2018-01-25 12:56:27
Uchwała NR XXXIX/214/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno Filip Sońta 2018-01-25 12:55:54
Uchwała NR XXXIX/213/2017 w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw Filip Sońta 2018-01-25 12:55:25
Uchwała NR XXXIX/212/2017 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno Filip Sońta 2018-01-25 12:53:54
Uchwała NR XXXIX/211/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-01-25 12:53:18
Uchwała NR XXXIX/210/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018 Filip Sońta 2018-01-25 12:51:39
Uchwała NR XXXIX/209/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034 Filip Sońta 2018-01-25 12:48:36
Uchwała NR XXXIX/208/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2018-01-25 12:47:31
Sesja XXXIX (28 grudnia) Filip Sońta 2018-01-25 12:46:34
Obwieszczenie z dnia 18.01.2018 Filip Sońta 2018-01-23 11:36:57
Obwieszczenie z dnia 18.01.2018 Filip Sońta 2018-01-23 11:36:41
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Filip Sońta 2018-01-15 10:25:11
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2018-01-12 10:00:03
Informacja o rozstrzygnięciu ofartego konkursu odfert- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 r. Filip Sońta 2018-01-10 11:57:59