herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2016 rok Filip Sońta 2018-06-14 13:41:05
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok Filip Sońta 2018-06-14 13:40:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok - dokument usunięty Filip Sońta 2018-06-14 13:39:37
Sołectwa Filip Sońta 2018-06-14 11:29:43
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok - dokument usunięty Filip Sońta 2018-06-14 11:27:52
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Drawno Filip Sońta 2018-06-14 09:05:08
Uchwała NR XLV/246/2018 w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Drawno odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych Filip Sońta 2018-06-13 09:20:04
Uchwała NR XLV/245/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drawno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Filip Sońta 2018-06-13 09:19:25
Uchwała NR XLV/244/2018 w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drawno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży Filip Sońta 2018-06-13 09:18:51
Uchwała NR XLV/243/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-06-13 09:18:13
Uchwała NR XLV/242/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie gminy Drawno Filip Sońta 2018-06-13 09:17:45
Uchwała NR XLV/241/2018 w sprawie uchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki Filip Sońta 2018-06-13 09:17:11
Uchwała NR XLV/240/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-06-13 09:16:10
Uchwała NR XLV/239/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-06-13 09:15:03
Sesja XLV (29 maja) Filip Sońta 2018-06-13 09:13:07
Uchwała NR XLIV/238/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno Filip Sońta 2018-06-13 09:12:17
Uchwała NR XLIV/237/2018 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno Filip Sońta 2018-06-13 09:11:42
Uchwała NR XLIV/236/2018 w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Filip Sońta 2018-06-13 09:10:59
Uchwała NR XLIV/235/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-06-13 09:10:31
Uchwała NR XLIV/234/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-06-13 09:09:35
Sesja XLIV (26 kwietnia) Filip Sońta 2018-06-13 09:08:38
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-12 14:14:17
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-12 14:13:32
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-12 14:10:48
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-12 14:09:47
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-11 15:10:45
Wykaz producentów rolnych, którym w 2017 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Filip Sońta 2018-06-11 14:23:33
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Filip Sońta 2018-06-11 14:23:16
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. Filip Sońta 2018-06-11 14:22:01
Adam Emilianowicz Filip Sońta 2018-06-06 07:59:24
Obwieszczenie Starosty Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:46:08
Obwieszczenie z dnia 25.05.2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:44:08
Obwieszczenie z dnia 25.05.2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:44:00
Obwieszczenie z dnia 25.05.2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:43:31
Oferta realizacji zadania publicznego Filip Sońta 2018-05-30 09:21:02
Filip Sońta 2018-05-29 09:20:46
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 24.04.2018 - 22.05.2018 Filip Sońta 2018-05-25 15:11:01
Protokół z Sesji Nr XLIII Filip Sońta 2018-05-24 09:13:44
Protokół z Sesji Nr XLIV Filip Sońta 2018-05-24 09:13:36
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:28:38