herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-19 14:02:52
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-16 10:02:37
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-16 10:02:03
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Filip Sońta 2018-03-12 13:11:41
Oferta realizacji zadania publicznego Filip Sońta 2018-03-12 13:11:12
Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Filip Sońta 2018-03-12 13:10:39
Formularz zgłoszenia do bazy danych o organizacjach pozarządowych Filip Sońta 2018-03-12 13:09:45
test - dokument usunięty Filip Sońta 2018-03-12 13:08:53
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Filip Sońta 2018-03-12 13:08:50
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługę bankową budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r." Filip Sońta 2018-03-12 13:00:47
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługę bankową budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r." Filip Sońta 2018-03-12 13:00:37
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Filip Sońta 2018-03-12 12:29:11
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Filip Sońta 2018-03-12 12:27:06
test - dokument usunięty Filip Sońta 2018-03-12 12:26:45
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Filip Sońta 2018-03-12 12:25:03
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-09 12:12:42
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-09 12:10:01
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:55
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:36
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:25
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:14
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:04
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:53
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:44
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:35
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:25
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:06
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:20:28
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 - dokument usunięty Filip Sońta 2018-03-02 14:32:51
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 Filip Sońta 2018-03-02 14:09:48
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 - dokument usunięty Filip Sońta 2018-03-02 14:05:27
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:54:18
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XL/216/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-02-27 09:53:43
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu zarządzania ryzykiem w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:53:05
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:51:59
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2018/2019. Filip Sońta 2018-02-27 09:50:27
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2018 r., w Otwartych Konkursach Ofert. Filip Sońta 2018-02-27 09:49:50
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku Filip Sońta 2018-02-27 09:48:51
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-02-27 09:44:12
Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku Filip Sońta 2018-02-27 09:29:43