herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-11 15:10:45
Wykaz producentów rolnych, którym w 2017 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Filip Sońta 2018-06-11 14:23:33
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Filip Sońta 2018-06-11 14:23:16
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia. Filip Sońta 2018-06-11 14:22:01
Adam Emilianowicz Filip Sońta 2018-06-06 07:59:24
Obwieszczenie Starosty Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:46:08
Obwieszczenie z dnia 25.05.2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:44:08
Obwieszczenie z dnia 25.05.2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:44:00
Obwieszczenie z dnia 25.05.2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-06-01 13:43:31
Oferta realizacji zadania publicznego Filip Sońta 2018-05-30 09:21:02
Filip Sońta 2018-05-29 09:20:46
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 24.04.2018 - 22.05.2018 Filip Sońta 2018-05-25 15:11:01
Protokół z Sesji Nr XLIII Filip Sońta 2018-05-24 09:13:44
Protokół z Sesji Nr XLIV Filip Sońta 2018-05-24 09:13:36
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:28:38
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:28:05
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:28:01
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:27:17
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:25:20
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-05-18 13:25:07
Filip Sońta 2018-05-18 13:07:49
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-05-18 13:07:02
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-05-18 13:05:52
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-05-18 13:04:02
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Drawno odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. ( druk nr 369) Filip Sońta 2018-05-18 11:30:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drawno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, (druk nr 368) Filip Sońta 2018-05-18 11:30:35
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drawno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, (druk nr 367) Filip Sońta 2018-05-18 11:30:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Drawno, (druk nr 366) Filip Sońta 2018-05-18 11:29:29
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2018 na terenie gminy Drawno, (druk nr 365) Filip Sońta 2018-05-18 11:28:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki,(druk nr 364) Filip Sońta 2018-05-18 11:28:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 363) Filip Sońta 2018-05-18 11:27:31
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 362) Filip Sońta 2018-05-18 11:26:30
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Drawno. (druk nr 361) Filip Sońta 2018-05-18 11:25:36
Informacja o działalności Klubów Sportowych za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi. (druki nr 357, 358, 359, 360) Filip Sońta 2018-05-18 11:24:10
Informacja o działalności organizacji pozarządowych. (druk nr 356) Filip Sońta 2018-05-18 11:23:16
Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno. (druk nr 355) Filip Sońta 2018-05-18 11:22:12
Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno. (druk nr 355) Filip Sońta 2018-05-18 11:22:05
Uchwała NR XLIII/223/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r Filip Sońta 2018-05-14 13:50:51
Uchwała NR XLIII/224/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-05-14 13:50:45
Uchwała NR XLIII/225/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Filip Sońta 2018-05-14 13:50:39