herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie: przetarg na sprzedaż nieruchomości w Drawnie, Dominikowie i Brzezinach Filip Sońta 2018-02-21 11:40:48
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-19 12:58:12
Protokół z Sesji Nr XXXVIII Filip Sońta 2018-02-14 08:51:12
Protokół z Sesji Nr XXXIX Filip Sońta 2018-02-14 08:50:39
Protokół z Sesji Nr XL Filip Sońta 2018-02-14 08:48:43
Protokół z Sesji Nr XXXIX Filip Sońta 2018-02-14 08:48:03
Protokół z Sesji Nr XXXVIII Filip Sońta 2018-02-14 08:47:23
Obwieszczenie z dnia 09.02.2018 Filip Sońta 2018-02-12 13:15:11
Obwieszczenie z dnia 09.02.2018 Filip Sońta 2018-02-12 13:14:54
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2018-02-08 14:30:00
2018 rok Filip Sońta 2018-02-08 14:29:24
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 15.12.2018 - 06.02.2018 Filip Sońta 2018-02-08 14:16:58
2018 Filip Sońta 2018-02-08 14:13:14
Informacja z działalności sołectw za 2017 rok. (druk nr 327) Filip Sońta 2018-02-06 13:19:47
Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno w 2017 r. (druk nr 326) Filip Sońta 2018-02-06 13:19:17
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. (druk nr 325) Filip Sońta 2018-02-06 13:18:44
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2018 r. (druk nr 324) Filip Sońta 2018-02-06 13:18:25
Plan zamówień publicznych pow. 30 000 euro na 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 12:08:41
- dokument usunięty Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:10:04
- dokument usunięty Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:09:40
- dokument usunięty Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:09:31
Plan zamówień publicznych pow. 30 000 euro na 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:04:04
Filip Sońta 2018-02-05 15:20:49
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego.( druk nr 328) Filip Sońta 2018-02-05 15:00:30
2018 Filip Sońta 2018-02-05 14:59:55
2018 Filip Sońta 2018-02-05 14:54:44
Kontrola: przeprowadzenie kontroli zgodnie z par. 1 pkt. 1-3 uchwały nr XXXVIII z sesji /203/2017 z dnia 09.11.2017 Filip Sońta 2018-01-26 14:31:23
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Kiełpino za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:27:54
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Brzeziny za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:27:13
Kontrola: sprawozdania finansowe i wydatkowanie środków budżetowych przekazanych z budżetu gminy za 2016 rok dla klubów sportowych Filip Sońta 2018-01-26 14:25:42
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Chomętowo za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:24:10
Kontrola: wydatki budżetowe Urzędu Miejskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:23:12
Kontrola: Archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:21:21
Kontrola: Archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:19:30
Kontrola: delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, rozliczenie rozmów telefonicznych, wyjazdów złużbowych w Gimnazjum Pubicznym w Drawnie za 2014,2015,2016 rok Filip Sońta 2018-01-26 14:16:55
Kontrola: analiza zawartych przez Urząd Miejski umów na dzierżawę gruntów i lokali gminnych za 2015 i 2016 r. z osobami fizycznymi i innymi podmiotami Filip Sońta 2018-01-26 14:15:24
Kontrola - dokument usunięty Filip Sońta 2018-01-26 14:14:03
Kontrola - dokument usunięty Filip Sońta 2018-01-26 14:13:59
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Żółwino za 2016 r. Filip Sońta 2018-01-26 14:13:52
Kontrola: skargi i wnioski wniesione przez mieszkańców w 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz do biura Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:13:13