herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orzeczenie o jakości wody 26.07.2017 Drawno, Podegrodzie, PŻM Drawno, Chomętowo Filip Sońta 2017-07-27 11:25:45
Orzeczenie o jakości wody 26.07.2017 Drawno, Podegrodzie, PŻM Drawno, Chomętowo Filip Sońta 2017-07-27 11:24:05
Uchwała NR CXXXI.249.2017 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2016 r. wraz z informacja o stanie mienia Filip Sońta 2017-07-21 12:09:21
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. (druk nr 263) Filip Sońta 2017-07-21 12:07:30
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Filip Sońta 2017-07-14 11:42:05
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Filip Sońta 2017-07-12 14:29:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Filip Sońta 2017-07-12 14:12:36
2017 rok Filip Sońta 2017-07-12 14:11:07
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2017-07-12 07:00:55
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2017-07-10 13:54:17
Burmistrz Drawna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Filip Sońta 2017-07-05 14:34:32
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-07-03 13:31:26
Informacja - Burmistrza Drawna o złożonych petycjach Filip Sońta 2017-07-03 13:27:56
Informacje - Burmistrza Drawna - dokument usunięty Filip Sońta 2017-07-03 13:26:46
Filip Sońta 2017-07-03 13:25:55
Filip Sońta 2017-07-03 13:24:01
Filip Sońta 2017-07-03 13:21:20
Filip Sońta 2017-07-03 13:15:53
Filip Sońta 2017-07-03 10:32:57
Informacja - Burmistrza Drawna o złożonych petycjach Filip Sońta 2017-06-30 15:28:14
Petycje Filip Sońta 2017-06-30 15:22:46
Petycje Filip Sońta 2017-06-30 15:15:17
Informacje - Burmistrza Drawna - dokument usunięty Filip Sońta 2017-06-30 15:14:45
Godziny urzędowania Filip Sońta 2017-06-30 15:08:49
Kontrola: Analiza wydatków Funduszu Sołeckiego Niemieńsko za 2016 r. Filip Sońta 2017-06-30 13:15:18
Filip Sońta 2017-06-30 13:12:51
Filip Sońta 2017-06-30 13:07:37
Petycje Filip Sońta 2017-06-30 12:29:39
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni uży tkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno Filip Sońta 2017-06-29 13:23:31
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-06-29 13:23:01
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie. Filip Sońta 2017-06-29 13:22:29
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-06-29 13:21:55
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-06-29 13:21:21
Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2017-06-29 13:20:51
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-06-29 13:20:01
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/165/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2017-06-29 13:10:22
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-06-29 13:09:16
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie, ul. Choszczeńska 47. Filip Sońta 2017-06-29 13:08:42
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-06-29 13:04:02
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Drawnie Filip Sońta 2017-06-29 12:57:09