herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola: skargi i wnioski wniesione przez mieszkańców w 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz do biura Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2018-01-26 14:13:13
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz try bu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji Filip Sońta 2018-01-26 08:38:22
Uchwała NR XL/219/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" Filip Sońta 2018-01-25 13:03:20
Uchwała NR XL/218/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ulicy Choszczeńskiej" Filip Sońta 2018-01-25 13:02:44
Uchwała NR XL/218/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ulicy Choszczeńskiej" Filip Sońta 2018-01-25 13:02:08
Uchwała NR XL/217/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2018-01-25 13:01:41
Uchwała NR XL/216/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok. Filip Sońta 2018-01-25 13:00:46
Sesja XL (12 stycznia) Filip Sońta 2018-01-25 12:57:20
Uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku Filip Sońta 2018-01-25 12:56:47
Uchwała NR XXXIX/215/2017 w sprawie regulaminu korzystania z fontanny usytuowanej na Placu Wolności w Drawnie. Filip Sońta 2018-01-25 12:56:27
Uchwała NR XXXIX/214/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno Filip Sońta 2018-01-25 12:55:54
Uchwała NR XXXIX/213/2017 w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw Filip Sońta 2018-01-25 12:55:25
Uchwała NR XXXIX/212/2017 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno Filip Sońta 2018-01-25 12:53:54
Uchwała NR XXXIX/211/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-01-25 12:53:18
Uchwała NR XXXIX/210/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018 Filip Sońta 2018-01-25 12:51:39
Uchwała NR XXXIX/209/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034 Filip Sońta 2018-01-25 12:48:36
Uchwała NR XXXIX/208/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2018-01-25 12:47:31
Sesja XXXIX (28 grudnia) Filip Sońta 2018-01-25 12:46:34
Obwieszczenie z dnia 18.01.2018 Filip Sońta 2018-01-23 11:36:57
Obwieszczenie z dnia 18.01.2018 Filip Sońta 2018-01-23 11:36:41
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Filip Sońta 2018-01-15 10:25:11
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2018-01-12 10:00:03
Informacja o rozstrzygnięciu ofartego konkursu odfert- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 r. Filip Sońta 2018-01-10 11:57:59
Ogłoszeni - nieodpłatna pomoc prawna Filip Sońta 2018-01-10 11:42:40
Sołectwa Filip Sońta 2018-01-10 11:27:49
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 13:42:03
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 13:41:37
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 13:39:12
UCHWAŁA NR XXVI.154.S.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI 11/197/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 12:21:19
UCHWAŁA NR XXVI.152.S.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/194/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok Filip Sońta 2018-01-08 12:20:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2018-01-08 11:37:16
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Filip Sońta 2018-01-04 15:12:55
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:38:02
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:36:02
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:33:18
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Filip Sońta 2018-01-04 09:09:20
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 15:04:01
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 15:03:47
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 13:20:16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 10:23:42