herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:49:55
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:48:44
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:48:34
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:48:20
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-02-12 14:48:19
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:48:07
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:45:25
Budowa ujęcia wody w miejscowosci Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obreb Barnimie Monika Pasierbiewicz 2019-02-12 14:45:04
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-02-12 14:40:22
Orzeczenie o jakości wody Zdanów, Święciechów, Konotop, Barnimie, Podegrodzie, Sieniawa 12.02.2019 Mirek Jankowski 2019-02-12 14:17:07
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-11 14:28:03
Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno Grzegorz Wiśniowski 2019-02-11 08:09:21
Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Drawno Grzegorz Wiśniowski 2019-02-11 08:09:03
Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą "Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie" Mirek Jankowski 2019-02-07 11:53:45
Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Drawno na kadencję 2018-2023 Mirek Jankowski 2019-02-07 11:50:55
Zarządzanie nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w roku 2019 Mirek Jankowski 2019-02-07 11:49:54
Zarządzenie 10/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań Mirek Jankowski 2019-02-07 11:48:43
Zarządzenie nr 9 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisi Przetargowej w Urzędzie miejski w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formie zaprojektuj i wybuduj" Mirek Jankowski 2019-02-07 11:45:13
Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprwie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie Mirek Jankowski 2019-02-07 11:21:57
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Mirek Jankowski 2019-02-07 11:20:28
Kontrola: Analiza wydatkowania środlów budżetowych gminy przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2017 i 2018 roku Mirek Jankowski 2019-02-07 08:20:45
Kontrola: Analiza wydatkowania środlów budżetowych gminy przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2017 i 2018 roku Mirek Jankowski 2019-02-07 08:20:26
Kontrola: Analiza wydatkowania środlów budżetowych gminy przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2017 i 2018 roku Mirek Jankowski 2019-02-07 08:20:13
Kontrola: Analiza wydatkowania środlów budżetowych gminy przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2017 i 2018 roku Mirek Jankowski 2019-02-07 08:20:03
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:41:34
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:41:28
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:41:11
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:40:43
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:40:15
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:39:49
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:39:39
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:39:30
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:39:23
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:39:16
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-02-06 15:39:05
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 05.02.2019 Mirek Jankowski 2019-02-06 07:48:40
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 05.02.2019 Mirek Jankowski 2019-02-06 07:43:37
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-02-05 15:49:39
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-02-05 15:26:19
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-02-05 15:26:09