herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XLVII/260/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-07-23 07:51:05
Uchwała NR XLVII/259/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2018-07-23 07:50:05
Sesja XLVII (12 Lipca) Filip Sońta 2018-07-23 07:49:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 382) Filip Sońta 2018-07-11 14:59:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 382) Filip Sońta 2018-07-11 14:58:49
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 381) Filip Sońta 2018-07-11 14:58:28
Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 384) Filip Sońta 2018-07-10 14:58:20
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Drawna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno (druk nr 383) Filip Sońta 2018-07-10 14:58:04
Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 384) Filip Sońta 2018-07-10 14:57:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Drawna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno (druk nr 383) Filip Sońta 2018-07-10 14:56:31
Ogłoszenie Filip Sońta 2018-07-09 14:03:00
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzeczna Filip Sońta 2018-07-06 12:41:25
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie właczenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Filip Sońta 2018-07-06 12:40:22
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: Utworzenie Klubu Senior + w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:39:52
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2018-07-06 12:39:02
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:38:03
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 12:37:38
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-07-06 12:18:01
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 inaja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 12:09:08
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 inaja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 12:08:17
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-06 12:07:37
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych Filip Sońta 2018-07-06 12:07:02
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:05:15
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00" Filip Sońta 2018-07-06 12:03:01
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 12:01:42
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:00:56
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 12:00:33
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwał} Nr XLIV/234/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-06 11:59:50
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie. Filip Sońta 2018-07-06 11:56:37
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Filip Sońta 2018-07-06 11:56:01
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 11:55:41
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r. Filip Sońta 2018-07-06 11:54:47
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 11:53:18
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. Filip Sońta 2018-07-06 11:52:41
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Filip Sońta 2018-07-06 11:51:47
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto Filip Sońta 2018-07-06 11:48:03
Uchwała NR XLVI/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drawno do realizacji projektu pod roboczą nazwą "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 Filip Sońta 2018-07-06 11:46:08
Uchwała NR XLVI/258/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym Filip Sońta 2018-07-06 11:45:15
Uchwała NR XLVI/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drawno do realizacji projektu pod roboczą nazwą "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 Filip Sońta 2018-07-06 11:44:43
Uchwała NR XLVI/256/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna Filip Sońta 2018-07-06 11:43:59