herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Filip Sońta 2018-09-10 11:33:29
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko urzędnicze informatyk w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2018-09-06 11:54:32
Sprawozdania za II kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N Filip Sońta 2018-08-31 11:24:14
Obwieszczenie z dnia 30.08.2018 Filip Sońta 2018-08-31 11:11:44
Ogłoszenie: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Filip Sońta 2018-08-29 09:59:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DRAWNA z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Filip Sońta 2018-08-29 08:41:55
OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. Filip Sońta 2018-08-29 08:39:00
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Filip Sońta 2018-08-29 08:36:02
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-08-27 15:41:50
Ogłoszenie: wykaz - nieruchomości przeznczonych do sprzedaży z pierszeństwem nabycia przez najemcę Filip Sońta 2018-08-27 14:53:37
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-08-24 10:20:26
Uchwała NR XLIV/236/2018 w sprawie podziału Gminy Drawno na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Filip Sońta 2018-08-22 14:17:42
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Filip Sońta 2018-08-22 12:43:52
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Drawno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanymi na dzień 21 października 2018 r. Filip Sońta 2018-08-22 12:31:44
Obwieszczenia/Informacje/Postanowienia Filip Sońta 2018-08-22 12:31:11
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-08-20 08:42:28
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Drawno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanymi na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-08-17 12:01:51
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-08-17 10:23:34
Grzegorz Wiśniowski 2018-08-16 15:26:39
Grzegorz Wiśniowski 2018-08-16 15:25:00
Grzegorz Wiśniowski 2018-08-16 15:23:48
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-08-14 15:18:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 10:32:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 10:15:41
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 10:09:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 10:09:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 10:00:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 09:56:09
2018 rok Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 09:54:00
2018 rok Grzegorz Wiśniowski 2018-08-08 09:53:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Grzegorz Wiśniowski 2018-08-06 10:59:06
Obwieszczenie z dnia 31.07.2018 Filip Sońta 2018-08-02 08:53:28
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DO OGŁOSZENIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DRAWNO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. Filip Sońta 2018-07-31 08:37:39
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-07-30 07:35:25
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:51:52
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:51:43
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:51:15
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:50:54
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:50:24
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:49:52