herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Inwestycje celu publicznego - obwieszczenia Filip Sońta 2017-09-07 15:05:02
Godziny urzędowania Filip Sońta 2017-09-05 07:55:58
Protokół z Sesji Nr XXXV Filip Sońta 2017-08-30 13:21:24
Protokół z Sesji Nr XXXIV Filip Sońta 2017-08-30 13:20:48
Protokołu z Sesji Nr XXXIII Filip Sońta 2017-08-30 12:54:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 279) Filip Sońta 2017-08-30 10:06:13
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 278) Filip Sońta 2017-08-30 10:05:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie, (277) Filip Sońta 2017-08-30 10:04:38
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, (druk nr 276) Filip Sońta 2017-08-30 10:04:11
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego, inwestycji, drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-08-10 10:38:19
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 275) Filip Sońta 2017-08-09 11:22:55
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 274) Filip Sońta 2017-08-09 11:21:53
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 274) Filip Sońta 2017-08-09 11:21:28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 273) Filip Sońta 2017-08-09 11:20:40
Orzeczenie o jakości wody 02.08.2017 Drawno Filip Sońta 2017-08-02 14:09:07
Orzeczenie o jakości wody 02.08.2017 Chomętowo Filip Sońta 2017-08-02 12:31:44
Orzeczenie o jakości wody 01.08.2017 Podegrodzie Filip Sońta 2017-08-02 09:35:59
Orzeczenie o jakości wody 01.08.2017 Święciechów, Dominikowo, Barnimie Filip Sońta 2017-08-02 09:35:09
Sprawozdania za II kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-28NWS, RB-NDS, RB-Z, RB-N Filip Sońta 2017-08-02 09:32:43
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-08-02 09:21:29
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" Filip Sońta 2017-08-02 09:20:50
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" Filip Sońta 2017-08-02 09:20:17
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-08-02 09:19:39
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-08-02 09:18:20
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwał}7 Nr XXXIV/170/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2017-08-02 09:17:53
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Gimnazjum Publicznego im. Saperów Polskich w Drawnie. Filip Sońta 2017-08-02 09:17:04
Uchwała NR XXXIV/177/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Filip Sońta 2017-08-02 09:03:56
Uchwała NR XXXIV/176/2017 w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno Filip Sońta 2017-08-02 09:03:12
Uchwała NR XXXIV/175/2017 w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum Publicznego w Drawnie Filip Sońta 2017-08-02 09:02:26
Uchwała NR XXXIV/174/2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno Filip Sońta 2017-08-02 09:01:54
Uchwała NR XXXIV/173/2017 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze Filip Sońta 2017-08-02 09:00:39
Uchwała NR XXXIV/172/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki numer 172/26 w miejscowości Kiełpino Filip Sońta 2017-08-02 08:59:40
Uchwała NR XXXIV/171/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-08-02 08:58:25
Uchwała NR XXXIV/170/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-08-02 08:57:20
Uchwała NR XXXIV/169/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna Filip Sońta 2017-08-02 08:56:03
Uchwała NR XXXIV/168/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Filip Sońta 2017-08-02 08:54:55
Sesja XXXIV (27 czerwca) Filip Sońta 2017-08-02 08:48:04
Spółki prawa handlowego Filip Sońta 2017-07-28 11:24:24
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY DRAWNO Filip Sońta 2017-07-28 08:05:02
Orzeczenie o jakości wody 26.07.2017 Drawno, Podegrodzie, PŻM Drawno, Chomętowo Filip Sońta 2017-07-28 07:31:22