herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:36
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:25
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:14
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:23:04
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:53
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:44
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:35
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:25
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:22:06
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie Grzegorz Wiśniowski 2018-03-06 20:20:28
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 - dokument usunięty Filip Sońta 2018-03-02 14:32:51
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 Filip Sońta 2018-03-02 14:09:48
Obwieszczenie z dnia 01.03.2018 - dokument usunięty Filip Sońta 2018-03-02 14:05:27
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:54:18
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XL/216/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2018-02-27 09:53:43
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu zarządzania ryzykiem w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:53:05
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:51:59
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2018/2019. Filip Sońta 2018-02-27 09:50:27
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2018 r., w Otwartych Konkursach Ofert. Filip Sońta 2018-02-27 09:49:50
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku Filip Sońta 2018-02-27 09:48:51
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-02-27 09:44:12
Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku Filip Sońta 2018-02-27 09:29:43
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2018-02-27 09:28:56
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2018-02-27 09:28:06
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/208/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2018-02-27 09:27:10
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2018-02-27 09:25:37
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2018-02-27 09:25:03
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Drawno. Filip Sońta 2018-02-27 09:24:28
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:23:54
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-27 09:23:20
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-27 09:23:18
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-27 09:23:07
Uchwała NR XLII/222/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 Filip Sońta 2018-02-23 14:06:39
Sesja XLII (22 lutego) Filip Sońta 2018-02-23 14:05:37
Uchwała NR XLI/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Filip Sońta 2018-02-23 14:05:05
Uchwała NR XLI/220/2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego Filip Sońta 2018-02-23 14:04:59
Uchwała NR XLI/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Filip Sońta 2018-02-23 14:04:44
Uchwała NR XLI/220/2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego Filip Sońta 2018-02-23 14:03:55
Sesja XLI (15 stycznia) Filip Sońta 2018-02-23 14:02:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 (druk nr 330) Filip Sońta 2018-02-21 15:09:57