herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:54:06
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:53:47
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:53:31
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:53:15
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:52:56
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:52:48
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:52:39
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:52:31
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:52:24
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 14:52:17
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok Filip Sońta 2018-06-28 14:00:16
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2016 rok Filip Sońta 2018-06-28 14:00:04
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2015 rok Filip Sońta 2018-06-28 13:59:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2014 rok Filip Sońta 2018-06-28 13:59:38
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 13:55:48
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 13:55:28
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 13:53:22
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 13:53:07
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 13:53:00
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-06-28 13:52:46
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-06-26 15:14:51
Obwieszczenie Wojewody z dnia 13.06.2018 Filip Sońta 2018-06-25 14:00:43
Protokół z Sesji Nr XLV Filip Sońta 2018-06-22 14:36:36
Protokół z Sesji Nr XLIV Filip Sońta 2018-06-22 14:36:07
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:53:15
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:52:52
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:52:08
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:51:20
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:50:22
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:49:01
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:48:07
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:47:49
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-06-19 14:45:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna. (druk nr 380) Filip Sońta 2018-06-15 10:30:52
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, (druk nr 379) Filip Sońta 2018-06-15 10:30:18
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 378) Filip Sońta 2018-06-15 10:28:04
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabyci nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ( druk nr 377) Filip Sońta 2018-06-15 10:27:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, (druk nr 376) Filip Sońta 2018-06-15 10:27:18
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno, (druk nr 375) Filip Sońta 2018-06-15 10:26:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 374) Filip Sońta 2018-06-15 10:26:33