herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mariola Bożena Kowalewska-Sekretarz Filip Sońta 2017-09-19 10:18:41
Agnieszka Zarecka-Skrabnik Filip Sońta 2017-09-19 10:18:17
Czesław Stanisław Paszkiewicz- Przewodniczący Rady Filip Sońta 2017-09-19 10:17:46
Aleksander Dementiew - Zastępca Przewodniczącego Filip Sońta 2017-09-19 10:17:21
Kazimiera Kuźniewska Filip Sońta 2017-09-19 10:17:00
Bogdan Buchajczyk Filip Sońta 2017-09-19 10:16:37
Teresa Mądzielewska Filip Sońta 2017-09-19 10:16:19
Joanna Bucka Filip Sońta 2017-09-19 10:16:04
Mirosław Śliwiak Filip Sońta 2017-09-19 10:15:52
Lilianna Kuźmińska Filip Sońta 2017-09-19 10:15:26
Weronika Kaszuba Filip Sońta 2017-09-19 10:13:58
Andrzej Ratowicz Filip Sońta 2017-09-19 10:12:59
Jerzy Dworzański Filip Sońta 2017-09-19 10:12:41
Joanna Słotwińska Filip Sońta 2017-09-19 10:12:20
Bożena Pawlak-Matujzo Filip Sońta 2017-09-19 10:11:40
Jan Bandrowski Filip Sońta 2017-09-19 10:10:18
Elżbieta Myślicka Filip Sońta 2017-09-19 10:09:55
Anna Kozłowska Filip Sońta 2017-09-19 10:09:26
Grzegorz Zieliński Filip Sońta 2017-09-19 10:09:07
Janusz Hrynkiewicz Filip Sońta 2017-09-19 10:08:50
Regina Budrewicz Filip Sońta 2017-09-19 10:08:30
Anna Wiesława Hińcza-Gnysińska Filip Sońta 2017-09-19 10:08:13
Jan Urbanowski Filip Sońta 2017-09-19 10:07:56
Jolanta Fatalska Filip Sońta 2017-09-19 10:07:36
Zofia Radziwoń Filip Sońta 2017-09-19 10:07:19
Pracownicy Urzędu Filip Sońta 2017-09-19 10:04:19
Radni Rady Miejskiej w Drawnie Filip Sońta 2017-09-19 10:04:08
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Filip Sońta 2017-09-19 10:03:59
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Filip Sońta 2017-09-19 10:03:38
Uchwała NR XXXVI/184/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-09-19 09:55:05
Uchwała NR XXXVI/183/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-09-19 09:53:59
Uchwała NR XXXVI/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie Filip Sońta 2017-09-19 09:53:01
Uchwała NR XXXVI/181/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Filip Sońta 2017-09-19 09:52:19
Sesja XXXVI (1 września) Filip Sońta 2017-09-19 09:51:36
Uchwała NR XXXV/180/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-09-19 09:49:34
Uchwała NR XXXV/179/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-09-19 09:48:19
Uchwała NR XXXV/178/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Filip Sońta 2017-09-19 09:47:31
Sesja XXXV (10 sierpnia) Filip Sońta 2017-09-19 09:46:27
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drawno. Filip Sońta 2017-09-14 14:01:30
Obwieszczenie z dnia 06.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-07 15:06:05