herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXXVIII/203/2017 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym Filip Sońta 2017-12-12 12:03:47
Uchwała NR XXXVIII/202/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Drawno Filip Sońta 2017-12-12 12:02:53
Uchwała NR XXXVIII/201/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody Filip Sońta 2017-12-12 12:02:09
Uchwała NR XXXVIII/200/2017 w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji przebudowy chodnika w Barnimiu Filip Sońta 2017-12-12 12:00:54
Uchwała NR XXXVIII/199/2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-12-12 11:57:04
Uchwała NR XXXVIII/198/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 11:56:21
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2017-12-12 11:54:07
Uchwała NR XXXVIII/196/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 11:51:34
Uchwała NR XXXVIII/195/2017 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 11:50:28
Uchwała NR XXXVIII/194/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-12 11:49:33
Uchwała NR XXXVIII/193/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. Filip Sońta 2017-12-12 11:48:54
Uchwała NR XXXVIII/192/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-12-12 11:47:54
Sesja XXXVIII (9 listopada) Filip Sońta 2017-12-12 11:46:37
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Filip Sońta 2017-12-11 15:06:43
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". Filip Sońta 2017-12-11 10:23:08
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-12-06 14:05:56
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". Filip Sońta 2017-12-05 12:21:52
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". Filip Sońta 2017-12-04 09:35:26
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 15:00:59
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 15:00:43
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 15:00:32
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 15:00:17
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:59:36
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:59:16
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:59:07
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:58:59
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:58:52
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:58:41
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:58:29
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:58:13
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:57:51
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-01 14:57:27
Obwieszczenie z dnia 30.11.2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Świeciechów Filip Sońta 2017-12-01 11:34:38
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-28 13:00:51
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-28 09:28:09
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-28 08:17:47
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-28 07:46:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-27 15:42:16
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-27 15:40:43
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-11-27 15:38:46