herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 13:41:37
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 13:39:12
UCHWAŁA NR XXVI.154.S.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI 11/197/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2018-01-08 12:21:19
UCHWAŁA NR XXVI.152.S.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/194/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok Filip Sońta 2018-01-08 12:20:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2018-01-08 11:37:16
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Filip Sońta 2018-01-04 15:12:55
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:38:02
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:36:02
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" Grzegorz Wiśniowski 2018-01-04 11:33:18
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r. Filip Sońta 2018-01-04 09:09:20
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 15:04:01
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 15:03:47
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 13:20:16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-29 10:23:42
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2017-12-29 08:35:47
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Filip Sońta 2017-12-29 08:34:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-12-21 13:47:46
Autopoprawka nr 2 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 Filip Sońta 2017-12-21 12:05:27
Autopoprawka nr 1 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 Filip Sońta 2017-12-21 12:03:34
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-21 12:01:48
Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-21 12:00:35
UCHWAŁA NR CCCLXXIH.663.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2017-12-21 10:55:16
UCHWAŁA NRCCCLXXIII.662.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2018 r. Filip Sońta 2017-12-21 10:50:43
UCHWAŁA NR CCCLXXIII.661.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2017-12-21 10:49:13
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 07.11.2017 - 15.12.2017 Filip Sońta 2017-12-21 10:46:42
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawińskiego Parku Narodowego Filip Sońta 2017-12-21 10:45:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034, (druk nr 311) Filip Sońta 2017-12-21 10:45:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 310) Filip Sońta 2017-12-21 10:43:54
Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gmin Drawno Filip Sońta 2017-12-21 10:26:19
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Filip Sońta 2017-12-21 10:24:43
Protokół z Sesji Nr XXXVIII Filip Sońta 2017-12-20 12:01:49
Protokół z Sesji Nr XXXVII Filip Sońta 2017-12-20 12:01:33
Protokół z Sesji Nr XXXVII Filip Sońta 2017-12-20 12:01:24
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". Filip Sońta 2017-12-19 12:43:18
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 13:28:14
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 13:27:00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 13:26:14
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 12:14:25
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 10:33:43
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2017-12-18 10:26:24