herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr II/8/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2019 rok Mirek Jankowski 2018-12-18 12:35:30
Projekt w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Drawno na rok 2019 Mirek Jankowski 2018-12-17 12:26:25
Projekt w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Drawno na rok 2019 - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-17 11:49:26
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 Mirek Jankowski 2018-12-17 11:39:57
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-17 11:38:00
Projekt w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-17 11:30:21
Projekt w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Drawno na rok 2019 - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-17 11:01:55
Projekt w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Drawno na rok 2019 - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-17 10:58:08
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi (Druk nr 26) Mirek Jankowski 2018-12-17 10:46:39
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (Druk nr 25) Mirek Jankowski 2018-12-17 10:44:44
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" (Druk nr 24) Mirek Jankowski 2018-12-17 10:42:04
Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego (Druk nr 23) Mirek Jankowski 2018-12-17 10:34:17
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr/II/3/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie (Druk nr 22) Mirek Jankowski 2018-12-17 10:33:01
Druk nr 21 Mirek Jankowski 2018-12-17 10:30:41
Druk nr 21 Mirek Jankowski 2018-12-17 10:27:23
Druk nr 20 Mirek Jankowski 2018-12-17 10:17:19
Druk nr 20 Mirek Jankowski 2018-12-17 10:13:47
Druk nr 20 Mirek Jankowski 2018-12-17 10:03:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 (Druk nr 19) Mirek Jankowski 2018-12-17 10:03:18
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na rok 2018 (Druk nr 18) Mirek Jankowski 2018-12-17 09:58:01
Uchwała nr II/7/2018 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2019 rok Mirek Jankowski 2018-12-14 11:10:42
Sesja II (5 grudnia) Mirek Jankowski 2018-12-14 11:01:44
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Druk nr 17) Mirek Jankowski 2018-12-13 12:02:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 16) Mirek Jankowski 2018-12-13 11:54:44
Orzeczenie o jakości wody Brzeziny, Kiełpino, Żółwino, Święciechów, Drawno, Sieniawa, Zdanów 12.12.2018 r. Mirek Jankowski 2018-12-13 11:28:05
Orzeczenie o jakości wody Brzeziny, Kiełpino, Żółwino, Święciechów, Drawno, Sieniawa, Zdanów 12.12.2018 r. Mirek Jankowski 2018-12-13 11:27:55
Orzeczenie o jakości wody Brzeziny, Kiełpino, Żółwino, Święciechów, Drawno, Sieniawa, Zdanów 12.12.2018 r. Mirek Jankowski 2018-12-13 11:15:04
Orzeczenie o jakości wody Chomętowo,Podegrodzie, Barnimie, Dominikowo, Sieniawa, Zdanów 30.11.2018 r. Mirek Jankowski 2018-12-13 11:12:33
Orzeczenie o jakości wody - Chomętowo 06.11.2018 r. Mirek Jankowski 2018-12-13 11:11:44
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 10.12.2018 Mirek Jankowski 2018-12-12 11:57:32
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 10.12.2018 Mirek Jankowski 2018-12-12 11:56:46
- dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-12 11:56:09
- dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-12 11:56:04
Koło Łowieckie "Cyranka" Mirek Jankowski 2018-12-12 11:55:57
Koło Łowieckie "Cyranka" Mirek Jankowski 2018-12-12 11:55:47
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II Mirek Jankowski 2018-12-11 14:24:34
Uchwała nr II/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna Mirek Jankowski 2018-12-11 12:37:56
Uchwała nr II/14/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Mirek Jankowski 2018-12-11 12:36:50
Uchwała nr II/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Mirek Jankowski 2018-12-11 12:34:50
Uchwała nr II/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - dokument usunięty Mirek Jankowski 2018-12-11 12:34:30