herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DO OGŁOSZENIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DRAWNO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. Filip Sońta 2018-07-31 08:37:39
Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00 Grzegorz Wiśniowski 2018-07-30 07:35:25
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:51:52
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:51:43
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:51:15
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:50:54
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:50:24
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:49:52
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:49:12
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:48:56
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:47:57
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:42:22
Utworzenie Klubu Senior+ w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-07-26 13:39:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa mostu w Barnimiu Grzegorz Wiśniowski 2018-07-25 14:05:38
Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzecznej Grzegorz Wiśniowski 2018-07-25 14:00:32
Orzeczenie o jakości wody Podegrodzie 20.07.2018 r. Filip Sońta 2018-07-23 10:44:45
Orzeczenie o jakości wody Barnimie 20.07.2018 r. Filip Sońta 2018-07-23 10:44:18
Orzeczenie o jakości wody Dominikowo 20.07.2018 r. Filip Sońta 2018-07-23 10:43:46
2018 rok Filip Sońta 2018-07-23 10:42:36
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno. Filip Sońta 2018-07-23 07:56:07
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2018-07-23 07:55:41
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie zmian budżetu w 2018 roku Filip Sońta 2018-07-23 07:54:28
Uchwała NR XLVII/262/2018 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Filip Sońta 2018-07-23 07:52:23
Uchwała NR XLVII/261/2018 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Drawna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno Filip Sońta 2018-07-23 07:51:52
Uchwała NR XLVII/260/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Filip Sońta 2018-07-23 07:51:05
Uchwała NR XLVII/259/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok Filip Sońta 2018-07-23 07:50:05
Sesja XLVII (12 Lipca) Filip Sońta 2018-07-23 07:49:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 382) Filip Sońta 2018-07-11 14:59:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034, (druk nr 382) Filip Sońta 2018-07-11 14:58:49
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2018 r., (druk nr 381) Filip Sońta 2018-07-11 14:58:28
Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 384) Filip Sońta 2018-07-10 14:58:20
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Drawna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno (druk nr 383) Filip Sońta 2018-07-10 14:58:04
Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 384) Filip Sońta 2018-07-10 14:57:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Drawna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno (druk nr 383) Filip Sońta 2018-07-10 14:56:31
Ogłoszenie Filip Sońta 2018-07-09 14:03:00
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzeczna Filip Sońta 2018-07-06 12:41:25
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie właczenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Filip Sońta 2018-07-06 12:40:22
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: Utworzenie Klubu Senior + w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:39:52
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. Filip Sońta 2018-07-06 12:39:02
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2018-07-06 12:38:03