herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi nr 656009Z w Drawnie Grzegorz Wiśniowski 2018-10-17 08:32:49
Ogłoszenie o konsultacjach Filip Sońta 2018-10-15 13:43:03
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Filip Sońta 2018-10-12 14:47:49
Informacja dotycząca organizację polowania zbiorowego z dnia 04.10.2018 r. Filip Sońta 2018-10-11 13:50:13
Obwieszczenie z dnia 10.10.2018 Filip Sońta 2018-10-10 13:49:38
Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym z dnia 08.10.2018 r. Filip Sońta 2018-10-10 10:20:58
Nadleśnictwo Drawno Filip Sońta 2018-10-10 10:19:50
Informacja dotycząca organizację polowania zbiorowego z dnia 08.10.2018 r. Filip Sońta 2018-10-10 10:18:39
Kontrola: Analiza wydatków środków budżetowych gminy przyznanych dla organizacji pozarządowych Filip Sońta 2018-10-09 14:51:28
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 405) Filip Sońta 2018-10-09 14:22:26
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 404) Filip Sońta 2018-10-09 14:22:10
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 403) Filip Sońta 2018-10-09 14:21:49
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno",(druk nr 403) Filip Sońta 2018-10-09 14:21:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Ogrodu geologicznego ? Centrum Edukacji Ekologicznej ?Kraina Żywej Wody?, ( druk nr 402) Filip Sońta 2018-10-09 14:21:09
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno, ( druk nr 401 ) Filip Sońta 2018-10-09 14:20:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów,( druk nr 400) Filip Sońta 2018-10-09 14:19:58
Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Drawnie w kadencji 2014-2018.(druk nr 397) Filip Sońta 2018-10-09 14:16:44
Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawno za rok szkolny 2017/2018.(druk nr 396) Filip Sońta 2018-10-09 14:14:40
Obwieszczenie z dnia 05.10.2018 Filip Sońta 2018-10-08 09:55:45
Obwieszczenie z dnia 05.10.2018 Filip Sońta 2018-10-08 09:53:08
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno" Filip Sońta 2018-10-08 09:25:44
Informacja dotycząca organizację polowania zbiorowego z dnia 04.10.2018 r. Filip Sońta 2018-10-05 10:24:06
Koło Łowieckie "Drawa" Filip Sońta 2018-10-05 10:23:13
Filip Sońta 2018-10-05 10:22:19
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-10-05 10:22:06
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-10-05 10:22:03
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-10-05 10:22:01
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-10-05 10:11:01
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-10-05 10:10:37
Filip Sońta 2018-10-05 10:09:38
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-10-05 09:49:22
Koło Łowieckie "Cyranka" Filip Sońta 2018-10-05 09:48:44
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Filip Sońta 2018-10-04 13:25:55
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Filip Sońta 2018-10-04 13:25:54
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Choszcznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Filip Sońta 2018-10-04 13:22:11
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Drawnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Filip Sońta 2018-10-04 13:19:24
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Drawno Filip Sońta 2018-10-04 13:18:49
Obwieszczenia/Informacje/Postanowienia Filip Sońta 2018-10-04 13:17:32
Ogłoszenie o spisie wyborców Filip Sońta 2018-10-04 13:08:45
Ogłoszenie o spisie wyborców Filip Sońta 2018-10-04 13:08:11