herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-12 19:23:11
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-12 19:22:58
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:38:12
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:37:20
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:35:14
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:35:07
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:35:01
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:34:54
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:34:47
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:34:20
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 15:33:24
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2019 r. Grzegorz Wiśniowski 2019-01-11 13:42:00
Orzeczenie o jakości wody Niemieńsko, Zatom, Konotop 10.01.2019 r. Mirek Jankowski 2019-01-11 12:02:02
2019 rok Mirek Jankowski 2019-01-11 12:00:20
2019 rok Mirek Jankowski 2019-01-11 12:00:08
Ogłoszenie: wykaz o przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego po weterynarii w Drawnie Mirek Jankowski 2019-01-08 13:55:56
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. - przetarg II Grzegorz Wiśniowski 2019-01-08 11:30:55
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 07.01.2019 Mirek Jankowski 2019-01-08 09:09:33
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, transportowaniu, opiece, przetrzymywaniu wraz ze sterylizacją lub kastracją oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2019 roku" Mirek Jankowski 2019-01-07 13:49:48
ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (kotów i psów) z terenu Miasta i Gminy Drawno" Mirek Jankowski 2019-01-07 13:49:23
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, transportowaniu, opiece, przetrzymywaniu wraz ze sterylizacją lub kastracją oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2019 roku" Mirek Jankowski 2019-01-07 13:48:00
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, transportowaniu, opiece, przetrzymywaniu wraz ze sterylizacją lub kastracją oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2019 roku" Mirek Jankowski 2019-01-07 13:47:37
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. Grzegorz Wiśniowski 2019-01-07 13:12:44
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. Grzegorz Wiśniowski 2019-01-07 13:12:20
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. Grzegorz Wiśniowski 2019-01-07 12:41:32
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2019 r. Grzegorz Wiśniowski 2019-01-07 12:13:09
Dane Mirek Jankowski 2019-01-07 12:05:23
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 04.01.2019 Mirek Jankowski 2019-01-07 10:01:07
Koło Łowieckie nr 62 "Dzik" Choszczno Mirek Jankowski 2019-01-07 09:56:29
Informacja o terminie polowań zbiorowych z dnia 04.01.2019 Mirek Jankowski 2019-01-04 12:44:44
Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Drawno Mirek Jankowski 2019-01-04 11:31:50
Oferta realizacji zadania publicznego Mirek Jankowski 2019-01-02 14:14:49
2019 rok Mirek Jankowski 2019-01-02 14:13:48
2019 rok Mirek Jankowski 2019-01-02 14:13:33
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony danych osobowych, obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Mirek Jankowski 2018-12-21 12:51:44
Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Mirek Jankowski 2018-12-18 12:56:45
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 04.12.2018 - 17.12.2018 Mirek Jankowski 2018-12-18 12:55:02
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 04.12.2018 - 17.12.2018 Mirek Jankowski 2018-12-18 12:54:44
Uchwała nr II/6/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2019 rok Mirek Jankowski 2018-12-18 12:42:44
Uchwała nr II/6/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2019 rok Mirek Jankowski 2018-12-18 12:42:08