herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie z dnia 05.10.2017 - dokument usunięty Filip Sońta 2017-11-27 12:06:08
Obwieszczenie z dnia 05.10.2017 - dokument usunięty Filip Sońta 2017-11-27 12:06:06
Obwieszczenie z dnia 21.11.2017 Filip Sońta 2017-11-23 14:33:14
Obwieszczenie z dnia 14.11.2017 Filip Sońta 2017-11-23 14:32:50
Filip Sońta 2017-11-23 13:00:21
Filip Sońta 2017-11-23 12:57:57
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-11-21 09:46:10
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-11-21 09:45:34
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-11-21 09:45:10
Projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018 Filip Sońta 2017-11-20 14:55:17
Uzasadnienie budżetu Gminy Drawno na rok 2018 Filip Sońta 2017-11-20 14:52:33
Budżet 2018 Filip Sońta 2017-11-20 14:50:59
Sprawozdania za III kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N Filip Sońta 2017-11-20 14:04:10
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-11-20 13:51:54
Filip Sońta 2017-11-20 12:49:18
Jednostki organizacyjne Filip Sońta 2017-11-15 14:02:07
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-11-14 15:18:48
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno Filip Sońta 2017-11-14 15:16:58
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-11-10 11:55:19
Protokół z Sesji Nr XXXVII Filip Sońta 2017-11-07 10:19:37
Protokół z Sesji Nr XXXVI Filip Sońta 2017-11-07 10:19:08
Protokół z Sesji Nr XXXV Filip Sońta 2017-11-07 10:19:02
Protokół z Sesji Nr XXXIV Filip Sońta 2017-11-07 10:18:53
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 22.09.2017 - 06.11.2017 Filip Sońta 2017-11-07 10:17:53
Projekt uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 293) Filip Sońta 2017-11-07 10:16:49
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 292) Filip Sońta 2017-11-07 10:15:37
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 306) Filip Sońta 2017-10-31 12:22:20
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 305) Filip Sońta 2017-10-31 12:21:59
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 304) Filip Sońta 2017-10-31 12:21:43
Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 304) Filip Sońta 2017-10-31 12:21:08
Projekt uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym, (druk nr 303) Filip Sońta 2017-10-31 12:20:33
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Drawno,(druk nr 302) Filip Sońta 2017-10-31 12:20:04
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody,(druk nr 301) Filip Sońta 2017-10-31 12:19:36
Projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji zadania przebudowy chodnika w Barnimiu, ( druk nr 300) Filip Sońta 2017-10-31 12:19:08
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Drawnie, (druk nr 299) Filip Sońta 2017-10-31 12:18:43
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,(druk nr 298) Filip Sońta 2017-10-31 12:18:17
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,(druk nr 297) Filip Sońta 2017-10-31 12:17:15
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 296) Filip Sońta 2017-10-31 12:15:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2018 rok, (druk nr 295) Filip Sońta 2017-10-31 12:15:11
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok, (druk nr 294) Filip Sońta 2017-10-31 12:14:43