herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grażyna Małyszko Mirek Jankowski 2019-01-25 11:27:31
Adam Emilianowicz Mirek Jankowski 2019-01-25 11:26:12
Sławomir Nowak Mirek Jankowski 2019-01-25 11:24:57
Aleksandra Kochanek Mirek Jankowski 2019-01-25 11:24:36
- dokument usunięty Mirek Jankowski 2019-01-25 11:23:48
- dokument usunięty Mirek Jankowski 2019-01-25 11:23:46
Radni Mirek Jankowski 2019-01-25 11:23:40
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Mirek Jankowski 2019-01-25 11:23:21
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone z 13 na 14 lutego 2019 r. Mirek Jankowski 2019-01-23 10:02:03
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. Mirek Jankowski 2019-01-23 10:00:57
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2019/2020 Mirek Jankowski 2019-01-23 10:00:10
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj" Mirek Jankowski 2019-01-23 09:59:00
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku Mirek Jankowski 2019-01-23 09:57:21
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR V/20/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2018 roku Mirek Jankowski 2019-01-23 09:55:56
Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku Mirek Jankowski 2019-01-23 09:52:37
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-22 11:44:47
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-22 11:44:37
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-22 11:35:40
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-22 09:35:00
Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 Mirek Jankowski 2019-01-21 15:22:13
Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku Mirek Jankowski 2019-01-21 15:16:43
Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2019 r., w Otwartych Konkursach Ofert Mirek Jankowski 2019-01-21 15:14:04
Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2018 roku Mirek Jankowski 2019-01-21 15:13:02
Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Drawno Mirek Jankowski 2019-01-21 15:11:05
Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku Mirek Jankowski 2019-01-21 15:08:49
Zarządzenie nr 75a/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku - dokument usunięty Mirek Jankowski 2019-01-21 15:03:50
Zarządzenie nr 75a/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku - dokument usunięty Mirek Jankowski 2019-01-21 15:02:39
Zarządzenie nr 47a/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Mirek Jankowski 2019-01-21 15:00:20
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:39:34
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:39:28
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:39:22
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:39:09
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:15:34
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:11:57
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:10:39
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:10:26
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj Grzegorz Wiśniowski 2019-01-21 14:10:16
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 17.12.2018 - 17.01.2019 Mirek Jankowski 2019-01-21 10:30:02
2019 Mirek Jankowski 2019-01-21 10:29:04
Obwieszczenie z dnia 17.01.2019 Mirek Jankowski 2019-01-21 09:22:22