herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2018-02-27 09:25:37
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Filip Sońta 2018-02-27 09:25:03
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Drawno. Filip Sońta 2018-02-27 09:24:28
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Drawno Filip Sońta 2018-02-27 09:23:54
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-27 09:23:20
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-27 09:23:18
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-27 09:23:07
Uchwała NR XLII/222/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 Filip Sońta 2018-02-23 14:06:39
Sesja XLII (22 lutego) Filip Sońta 2018-02-23 14:05:37
Uchwała NR XLI/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Filip Sońta 2018-02-23 14:05:05
Uchwała NR XLI/220/2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego Filip Sońta 2018-02-23 14:04:59
Uchwała NR XLI/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Filip Sońta 2018-02-23 14:04:44
Uchwała NR XLI/220/2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego Filip Sońta 2018-02-23 14:03:55
Sesja XLI (15 stycznia) Filip Sońta 2018-02-23 14:02:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023 (druk nr 330) Filip Sońta 2018-02-21 15:09:57
Ogłoszenie: przetarg na sprzedaż nieruchomości w Drawnie, Dominikowie i Brzezinach Filip Sońta 2018-02-21 11:40:48
- dokument usunięty Filip Sońta 2018-02-19 12:58:12
Protokół z Sesji Nr XXXVIII Filip Sońta 2018-02-14 08:51:12
Protokół z Sesji Nr XXXIX Filip Sońta 2018-02-14 08:50:39
Protokół z Sesji Nr XL Filip Sońta 2018-02-14 08:48:43
Protokół z Sesji Nr XXXIX Filip Sońta 2018-02-14 08:48:03
Protokół z Sesji Nr XXXVIII Filip Sońta 2018-02-14 08:47:23
Obwieszczenie z dnia 09.02.2018 Filip Sońta 2018-02-12 13:15:11
Obwieszczenie z dnia 09.02.2018 Filip Sońta 2018-02-12 13:14:54
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2018-02-08 14:30:00
2018 rok Filip Sońta 2018-02-08 14:29:24
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 15.12.2018 - 06.02.2018 Filip Sońta 2018-02-08 14:16:58
2018 Filip Sońta 2018-02-08 14:13:14
Informacja z działalności sołectw za 2017 rok. (druk nr 327) Filip Sońta 2018-02-06 13:19:47
Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno w 2017 r. (druk nr 326) Filip Sońta 2018-02-06 13:19:17
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. (druk nr 325) Filip Sońta 2018-02-06 13:18:44
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2018 r. (druk nr 324) Filip Sońta 2018-02-06 13:18:25
Plan zamówień publicznych pow. 30 000 euro na 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 12:08:41
- dokument usunięty Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:10:04
- dokument usunięty Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:09:40
- dokument usunięty Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:09:31
Plan zamówień publicznych pow. 30 000 euro na 2018 r. Grzegorz Wiśniowski 2018-02-06 10:04:04
Filip Sońta 2018-02-05 15:20:49
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego.( druk nr 328) Filip Sońta 2018-02-05 15:00:30
2018 Filip Sońta 2018-02-05 14:59:55