herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orzeczenie o jakości wody 2017-03-16 Sieniawa - Zdanów Filip Sońta 2017-03-24 12:43:48
Orzeczenie o jakości wody 2017-03-22 Sieniawa Filip Sońta 2017-03-24 12:41:50
2017 rok Filip Sońta 2017-03-24 12:40:32
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 07.02.2017 - 21.03.2017 Filip Sońta 2017-03-22 14:19:02
Ogłoszenie: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia Filip Sońta 2017-03-21 08:40:20
Ogłosznie: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Drawno Filip Sońta 2017-03-21 08:39:20
Projekt uchwały w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu.(druk nr 240) Filip Sońta 2017-03-20 10:46:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (druk nr 239) Filip Sońta 2017-03-20 10:46:08
Projekt uchwały w sprawie wykonania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2017 rok, (druk nr 238) Filip Sońta 2017-03-20 10:45:01
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, (druk nr 237) Filip Sońta 2017-03-20 10:44:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok w Gminie Drawno, (druk 236) Filip Sońta 2017-03-20 10:43:42
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2016 w Gminie Drawno, (druk nr 235) Filip Sońta 2017-03-20 10:42:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok w Gminie Drawno, (druk nr 234) Filip Sońta 2017-03-20 10:42:29
Projekt uchwały w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016 w Gminie Drawno, (druk nr 233) Filip Sońta 2017-03-20 10:41:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 232) Filip Sońta 2017-03-20 10:29:09
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 231) Filip Sońta 2017-03-20 10:27:38
Sprawozdanie z działalności ŚDS Drawno za 2016 rok. (druk nr 230) Filip Sońta 2017-03-20 10:26:56
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2016 rok i plan pracy na 2017 rok. (druk 229) Filip Sońta 2017-03-20 10:25:48
Sprawozdanie z działalności DOK za 2016 rok i plan pracy na 2017 rok. (druk nr 228) Filip Sońta 2017-03-20 10:24:17
Sprawozdanie z działalności M-G OPS w Drawnie za 2016 r.(druk 227) Filip Sońta 2017-03-20 10:21:01
Protokołu z Sesji Nr XXX-projekt Filip Sońta 2017-03-16 13:46:03
Protokołu z Sesji Nr XXIX-projekt Filip Sońta 2017-03-16 13:45:13
Protokołu z Sesji Nr XXIX-projekt Filip Sońta 2017-03-16 13:45:01
Protokołu z Sesji Nr XXVIII Filip Sońta 2017-03-16 13:44:24
Sprawozdania za czwarty kwartał: RB-27s, RB-28s, RB-NDS, RB-PDP Filip Sońta 2017-03-09 11:59:17
Sprawozdania za trzeci kwartał: RB-27, RB-28, RB-NDS, RB-Z, RB-N Filip Sońta 2017-03-09 11:56:55
Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gmin Drawno Filip Sońta 2017-03-03 12:11:22
Ogłoszenie: przetarg ustny ograniczony dla właścicieli gruntów przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Drawno Filip Sońta 2017-03-03 12:10:28
Kazimiera Kuźniewska Filip Sońta 2017-03-02 15:11:56
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2017-03-01 11:15:03
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2017-03-01 11:14:26
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2017-03-01 11:13:48
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" Filip Sońta 2017-03-01 11:13:08
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna -"Drawianin roku" Filip Sońta 2017-03-01 11:11:08
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. Filip Sońta 2017-03-01 11:10:29
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone z 8 na 9 lutego 2017r. Filip Sońta 2017-03-01 11:09:39
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D" Filip Sońta 2017-03-01 11:09:03
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D" Filip Sońta 2017-03-01 11:08:18
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. Filip Sońta 2017-03-01 11:06:19
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie Filip Sońta 2017-03-01 11:03:55