herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie Filip Sońta 2017-10-19 15:22:04
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2017-10-17 12:42:12
Obwieszczenie z dnia 05.10.2017 Filip Sońta 2017-10-16 14:07:39
Obwieszczenie Filip Sońta 2017-10-13 13:37:39
OGŁOSZENIE KONSULTACJI Filip Sońta 2017-10-13 10:05:09
OGŁOSZENIE KONSULTACJI Filip Sońta 2017-10-11 12:37:53
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2017-10-06 10:53:12
Filip Sońta 2017-10-04 08:41:07
Terminy - plany polowań kół łowieckich Filip Sońta 2017-10-03 09:53:35
Terminy - plany polowań kół łowieckich Filip Sońta 2017-09-28 15:02:27
orzeczenie o jakości wody Borowiec 27.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 15:00:32
Decyzja o braku przydatności wody do spożycia oraz orzeczenie o jakości wody Drawno 27.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:33:54
Decyzja o braku przydatności wody do spożycia oraz orzeczenie o jakości wody Drawno 27.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:26:18
Decyzja o braku przydatności wody do spożycia oraz orzeczenie o jakości wody Drawno 27.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:26:08
Orzeczenie o jakości wody Zatom 25.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:25:15
Orzeczenie o jakości wody Drawno, Kiełpino 21.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:24:21
Orzeczenie o jakości wody Niemieńsko 21.09.2017 Filip Sońta 2017-09-27 14:23:04
Orzeczenie o jakości wody Zdanów, Żółwino 20.09.2017 Filip Sońta 2017-09-27 14:21:39
Orzeczenie o jakości wody Borowiec 19.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:20:04
Orzeczenie o jakości wody Święciechów, Brzeziny, Konotop 19.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:19:02
Orzeczenie o jakości wody Podegrodzie, Dominikowo 14.09.2017 r. Filip Sońta 2017-09-27 14:18:00
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Drawno. (druk nr 289) Filip Sońta 2017-09-27 13:39:50
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 19.06.2017 - 24.09.2017 Filip Sońta 2017-09-27 09:24:49
Protokół z Sesji Nr XXXVI - projekt Filip Sońta 2017-09-26 11:15:04
Protokół z Sesji Nr XXXV - projekt Filip Sońta 2017-09-26 11:14:47
Protokół z Sesji Nr XXXIV - projekt Filip Sońta 2017-09-26 11:14:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023, (druk nr 286) Filip Sońta 2017-09-25 07:58:29
Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Filip Sońta 2017-09-22 14:09:12
ZARZĄDZENIE Nr 53/ 2017 Burmistrza Drawna z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drawno w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Filip Sońta 2017-09-22 14:08:51
OBWIESZCZENIE Burmistrza Drawna z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Filip Sońta 2017-09-22 13:57:23
Konsultacje w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Filip Sońta 2017-09-22 13:55:59
Terminy - plany polowań kół łowieckich Filip Sońta 2017-09-21 14:24:12
Projekt uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 284) Filip Sońta 2017-09-21 12:59:21
Projekt uchwały zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 283) Filip Sońta 2017-09-21 12:59:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna, (druk nr 288) Filip Sońta 2017-09-21 12:58:43
Projekt uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 125/1 położonej w Drawnie, (druk nr 287) Filip Sońta 2017-09-21 12:58:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023, (druk nr 286) Filip Sońta 2017-09-21 12:57:33
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (druk nr 285) Filip Sońta 2017-09-21 12:57:04
Projekt uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 284) Filip Sońta 2017-09-21 12:56:34
Projekt uchwały zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 283) Filip Sońta 2017-09-21 12:55:48