herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXXII/164/2017 w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomość Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno Filip Sońta 2017-04-27 14:05:17
Uchwała NR XXXII/164/2017 w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomość Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno Filip Sońta 2017-04-27 14:04:53
Uchwała NR XXXII/163/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki nr 7/1 w miejscowości Konotop Filip Sońta 2017-04-27 14:03:58
Uchwała NR XXXII/162/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034 Filip Sońta 2017-04-27 14:01:09
Uchwała NR XXXII/161/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r. Filip Sońta 2017-04-27 14:00:11
Sesja XXXII (25 kwietnia) Filip Sońta 2017-04-27 13:58:53
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2017-04-20 12:54:46
Oferta na realizację zadania publicznego Filip Sońta 2017-04-20 12:53:46
Organizacja Urzędu Filip Sońta 2017-04-20 10:25:04
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Numer: 1 Drawieński Ośrodek Kultury Filip Sońta 2017-04-20 08:50:44
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Numer: 2 Biblioteka Publiczna Filip Sońta 2017-04-20 08:49:38
Protokołu z Sesji Nr XXXI-projekt Filip Sońta 2017-04-19 14:52:23
Protokołu z Sesji Nr XXX Filip Sońta 2017-04-19 14:52:01
Protokołu z Sesji Nr XXIX Filip Sońta 2017-04-19 14:51:47
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 22.03.2017 - 18.04.2017 Filip Sońta 2017-04-19 14:51:16
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomość Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno.(druk nr 249) Filip Sońta 2017-04-18 11:58:39
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki nr 7/1 w miejscowości Konotop, (druk nr 248) Filip Sońta 2017-04-18 11:58:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 247) Filip Sońta 2017-04-18 11:56:39
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r., (druk nr 246) Filip Sońta 2017-04-18 11:55:47
Informacja o stanie gospodarki odpadami stałymi na terenie Gminy Drawno. (druk nr 245) Filip Sońta 2017-04-18 11:52:07
Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej za 2016 rok. Stan przygotowań do sezonu letniego. (druk nr 244) Filip Sońta 2017-04-18 11:50:16
Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej za 2016 rok. Stan przygotowań do sezonu letniego. (druk nr 244) Filip Sońta 2017-04-18 11:49:01
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych, stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Drawno za 2016 rok. (druk nr 240, 241, 242, 243) Filip Sońta 2017-04-18 11:47:27
2017 Filip Sońta 2017-04-18 11:44:00
Uchwała NR XXXI/160/2017 w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu Filip Sońta 2017-04-18 09:02:24
Uchwała NR XXXI/159/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Filip Sońta 2017-04-18 09:01:40
Uchwała NR XXXI/158/2017 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2017 rok Filip Sońta 2017-04-18 09:00:36
Uchwała NR XXXI/157/2017 w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej, gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Filip Sońta 2017-04-18 08:59:07
Uchwała NR XXXI/156/2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok w Gminie Drawno Filip Sońta 2017-04-18 08:57:42
Uchwała NR XXXI/155/2017 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2016 w Gminie Drawno Filip Sońta 2017-04-18 08:55:31
Uchwała NR XXXI/154/2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok w Gminie Drawno Filip Sońta 2017-04-18 08:54:28
Uchwała NR XXXI/153/2017 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016 w Gminie Drawno Filip Sońta 2017-04-18 08:53:13
Uchwała NR XXXI/152/2017 w sprawie uchawlenia zminy wiloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017 - 2034 Filip Sońta 2017-04-18 08:51:31
Uchwała NR XXXI/151/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. Filip Sońta 2017-04-18 08:48:52
Sesja XXXI (28 marca) Filip Sońta 2017-04-18 08:47:17
Zarządzenie Nr 55a/2016 w sprawie ustalenia wysokości stypendiumszkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno Filip Sońta 2017-04-18 08:45:57
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno Filip Sońta 2017-04-07 09:28:37
Ogłoszenie: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Filip Sońta 2017-04-07 07:54:36
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno Filip Sońta 2017-04-05 14:09:06
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno Filip Sońta 2017-04-05 14:08:24