herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokołu z Sesji Nr XXXIII-projekt Filip Sońta 2017-06-26 14:46:36
Protokołu z Sesji Nr XXXII Filip Sońta 2017-06-26 14:46:16
Protokołu z Sesji Nr XXXII Filip Sońta 2017-06-26 14:46:08
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-26 12:28:36
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:47:11
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:44:16
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:44:03
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:43:46
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:43:32
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:43:23
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:43:06
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:42:43
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:42:02
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:41:36
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:41:25
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:41:16
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:41:06
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:40:53
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:40:38
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:40:29
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:40:19
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:40:10
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:40:00
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:39:45
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:39:33
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno, z przeznaczeniem na cztery lokale socjalne Grzegorz Wiśniowski 2017-06-21 14:37:20
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. (druk nr 263) Filip Sońta 2017-06-21 14:23:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno. ( druk nr 272) Filip Sońta 2017-06-21 13:58:19
Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum Publicznego w Drawnie, (druk nr 271) Filip Sońta 2017-06-21 13:57:52
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno,(druk nr 270) Filip Sońta 2017-06-21 13:57:31
Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze, (druk nr 269) Filip Sońta 2017-06-21 13:57:00
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki numer 172/26 w miejscowości Kiełpino, (druk nr 268) Filip Sońta 2017-06-21 13:56:16
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034, (druk nr 267) Filip Sońta 2017-06-21 13:55:35
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 266) Filip Sońta 2017-06-21 13:54:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna, (druk nr 265) Filip Sońta 2017-06-21 13:53:37
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r, (druk 264) Filip Sońta 2017-06-21 13:53:07
Krótka informacja o działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz najpilniejsze zadania i potrzeby roku szkolnego 2017/2018- Przedszkole Miejskie w Drawnie, Szkoła Podstawowa w Drawnie, Gimnazjum Publiczne w Drawnie (druk nr 260,261,262) Filip Sońta 2017-06-21 13:35:20
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 23.05.2017 - 19.06.2017 Filip Sońta 2017-06-21 13:26:41
Uchwała NR XXXIII/167/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno Filip Sońta 2017-06-21 13:25:52
Uchwała NR XXXIII/166/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034 Filip Sońta 2017-06-21 13:24:06