herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Drawno w 2018 r.

Uwaga

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki - 50 %

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.12.2017.16.27.58_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-12-14 16:27:58 405,3KB
2 18.12.2017.10.23.18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2017-12-18 10:23:18 202,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.12.2017.11.04.11_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:04:11 940,0KB 17 razy
2 15.12.2017.11.04.23_SIWZ_rozdz_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:04:23 675,6KB 11 razy
3 15.12.2017.11.04.33_SIWZ_rozdz_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:04:33 554,9KB 12 razy
4 15.12.2017.11.04.50_zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:04:50 77,5KB 15 razy
5 15.12.2017.11.05.01_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:05:01 30,5KB 10 razy
6 15.12.2017.11.05.09_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:05:09 70KB 11 razy
7 15.12.2017.11.05.16_zalacznik_nr_4.1_i_4.2.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:05:16 74KB 10 razy
8 15.12.2017.11.05.23_zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:05:23 68KB 11 razy
9 15.12.2017.11.05.34_zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-12-15 11:05:34 63KB 11 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.12.2017.12.14.25_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-18 12:14:25 267,5KB
Wynik postępowania
1 29.12.2017.15.03.47_Wynik_postepowania.pdf 2017-12-29 15:03:47 573,0KB
Udzielenie zamówienia
1 29.12.2017.13.20.16_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2017-12-29 13:20:16 263,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 29.12.2017.10.23.42_informacja_z_otwarcia_ofert.jpg 2017-12-29 10:23:42 240,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 14-12-2017 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Wiśniowski 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 29-12-2017 15:04