Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drawno 2019-12-24 10:00
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań wykonywanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2020-01-03 14:33
Zapytanie ofertowe: Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze z terenu gminy Drawno 2019-12-19 15:30
Zapytanie ofertowe: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Drawno w sezonie 2019-2020" 2019-11-18 15:16
Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe (w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w 2019r.) 2019-07-31 15:25
Dostawa i montaż elementów placu zabaw na terenie Gminy Drawno 2019-07-30 15:32
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przepompownią ścieków dla miejscowości Podegrodzie, Barnimie, z perspektywą jej dalszej rozbudowy o m. Konotop 2019-06-04 14:38
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy 2019-05-21 15:10
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy 2019-02-18 12:44
ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (kotów i psów) z terenu Miasta i Gminy Drawno" 2019-01-07 13:49
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, transportowaniu, opiece, przetrzymywaniu wraz ze sterylizacją lub kastracją oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy Drawno w 2019 roku" 2019-01-07 13:49
ZAPYTANIE OFERTOWE "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno" 2018-12-06 12:44
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno" 2018-10-08 09:25
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługę bankową budżetu Gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r." 2018-03-23 12:53
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie dokumentacji na budowę sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach programu rządowego OSA" 2018-01-15 10:25
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie kompleksowej dokumentacji na budowę ujęcia wody w miejscowości Borowiec, Gmina Drawno". 2017-12-19 12:43
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki (nr ewid. 211) na terenie miasta Drawno 2017-12-21 13:47
ZAPYTANIE OFERTOWE Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Drawno w sezonie 2017-2018 2017-10-31 12:03
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drawno. 2017-09-14 14:01
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRiD 2017-05-24 11:30
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny - Sówka - Jelenie (do granicy gminy Drawno) 2017-02-27 13:43
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D 2017-02-13 14:38
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo w Dominikowie 2017-01-16 12:53
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie 2016-11-16 13:52
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Drawno (poza miastem Drawno) 2016-10-26 10:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi gminnej nr 656008Z ul. Leśnej w Drawnie 2016-09-07 12:26
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie 2016-09-07 12:29
Wzmocnienie kamiennego cokołu reliktu wschodniego zamku Wedlów w Drawnie 2016-08-09 13:51
Wykonanie oraz dostawa znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych 2015-04-13 12:17
Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 2015-01-26 12:27
Sprzątanie chodników i ulic gminnych wraz z odśnieżaniem oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miejscowości Drawno 2014-12-17 13:46
Zakup energii elektrycznej dla lokali i obiektów gminnych oraz Komunalnego Zakładu Usługowo Handlowego Sp. z o.o. w Drawnie 2014-12-10 15:20
Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu działki nr 192/3 w Kiełpinie, Gmina Drawno 2014-09-19 11:38
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót drogowych pn.: "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny-Podlesie" w gminie Drawno 2014-09-19 14:19
Wykonanie studni głębinowej na działce nr 375/1 obręb Barnimie 2014-08-21 11:53
Budowa oświetlenia drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w Dominikowie 2014-06-02 11:28
Przebudowa drogi w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej z zasilającym tę linię przyłączem kablowym 0,4 kV w Dominikowie ul. Wiśniowa 2014-06-02 11:29