herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny - Sówka - Jelenie (do granicy gminy Drawno) 2017-02-27 13:43
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D 2017-02-13 14:38
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo w Dominikowie 2017-01-16 12:53
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie 2016-11-16 13:52
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Drawno (poza miastem Drawno) 2016-10-26 10:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi gminnej nr 656008Z ul. Leśnej w Drawnie 2016-09-07 12:26
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie 2016-09-07 12:29
Wzmocnienie kamiennego cokołu reliktu wschodniego zamku Wedlów w Drawnie 2016-08-09 13:51
Wykonanie oraz dostawa znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych 2015-04-13 12:17
Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 2015-01-26 12:27
Sprzątanie chodników i ulic gminnych wraz z odśnieżaniem oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miejscowości Drawno 2014-12-17 13:46
Zakup energii elektrycznej dla lokali i obiektów gminnych oraz Komunalnego Zakładu Usługowo Handlowego Sp. z o.o. w Drawnie 2014-12-10 15:20
Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu działki nr 192/3 w Kiełpinie, Gmina Drawno 2014-09-19 11:38
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót drogowych pn.: "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny-Podlesie" w gminie Drawno 2014-09-19 14:19
Wykonanie studni głębinowej na działce nr 375/1 obręb Barnimie 2014-08-21 11:53
Budowa oświetlenia drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w Dominikowie 2014-06-02 11:28
Przebudowa drogi w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej z zasilającym tę linię przyłączem kablowym 0,4 kV w Dominikowie ul. Wiśniowa 2014-06-02 11:29