Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzędzie Miejskim w Drawnie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 21 11, adres e-mail: poczta@drawno.pl.
 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Drawnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Drawnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: pjackiewicz@drawno.pl, pod numerem telefonu: 664 773 699 lub pisemnie na adres Administratora Danych.
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub gminie zleconych i powierzonych;
  • wykonywania zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi;
  • prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych należących do właściwości Burmistrza;
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu;
  • wykonywania umów, których Pani/Pan jest stroną lub podejmowania działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
  • niezbędność do wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem;
  • niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  • niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi;
  • Pani/Pana zgody – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych; ich sprostowania/poprawienia; usunięcia, chyba, że ich przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 3; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt. 3.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Filip Sońta 14-06-2018 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirek Jankowski 04-09-2020 10:24