herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych robót dociepleniowych budynku Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Przeprowadzona zostaną również prace wewnątrz budynku.

W chwili obecnej warunki lokalowe obiektu uniemożliwiają organizowanie dla mieszkańców imprez kulturalnych w obiekcie.

 

W ramach realizacji osiągnięte zostaną następujące efekty:

-         wymieniony i ocieplony zostanie dach o powierzchni 373,50 m2;

-         wymienione okna i drzwi w budynku;

-         odnowiona zostanie elewacja budynku o powierzchni 1647 m2;

-         wymienione, wyremontowane instalacje sanitarne;

odnowione, wyremontowane, dostosowane do standardów pomieszczenia służące organizowaniu imprez kulturalnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Drawno oraz całej gminy a jednocześnie do stworzenia bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca spotkań i reprezentacyjnej wizytówki miasta przyczyniającej się do ożywienia życia kulturalnego.

Realizacja projektu ma na celu:

-        ożywienie społeczne miasta i gminy poprzez modernizację Drawieńskiego Ośrodka Kultury, jedynego ośrodka o tym charakterze w mieście i gminie,

-        rozwój działalności kulturalnej.

W zmodernizowanym obiekcie możliwa będzie organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowych, sportowych, kółek zainteresowań) pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania młodzieży oraz rozwój doskonalenia zawodowego dorosłych (organizacja spotkań warsztatów etc.).

Realizacja projektu ma na celu:

-         ożywienie społeczne miasta i gminy poprzez modernizację Drawieńskiego Ośrodka Kultury, jedynego ośrodka o tym charakterze w mieście i gminie,

-         rozwój działalności kulturalnej gminy.

Etapy realizacji inwestycji:

  1. Elewacje - w tym etapie planuje się realizację następujących prac:

1.1. roboty przygotowawcze, zawarto tu prace rozbiórkowe, rusztowania zewnętrzne, wywóz gruzu, ziemi oraz ich utylizację;

1.2. remont ścian zewnętrznych – przygotowanie pod docieplenie elewacji;

1.3. renowacja i izolacja istniejących studzienek doświetlających;

1.4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wstawienie nowych okien, drzwi oraz bramy wjazdowej, uzupełnienia i renowacja elementów ślusarki;

docieplenie ścian budynku – ocieplenie ścian i ościeży piwnicznych oraz cokołu polistyrenem ekstrudowanym STYRODUR gr.8cm i 3cm, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych od

1.1. wewnątrz wełną mineralną twardą gr.10cm w systemie ECOROCK-L,  ocieplenie ścian
budynku styropianem TERMO-LAMBDA gr.10cm i 2cm w systemie CAPAROL KD SYSTEM 600,
roboty budowlane towarzyszące termomodernizacji;

1.2. cokoły elewacji z płytek klinkierowych OPOCZNO 24x12cm;

1.3. dach budynku - docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr.16cm CELUGRAN-MITHERM budynku "A" i "C", docieplenie stropodachu nie wentylowanego styropianem gr.16cm 2-stronnie laminowanym papą asfaltową budynku "B", tynki szlachetne na kominach i renowacja czap kominowych w systemie CAPAROL-CAPATECT;

  1. Instalacje sanitarne - w tym etapie planuje się realizację następujących prac:

2.1.  instalacja centralnego ogrzewania – wymiana instalacji;

2.2.  instalacja wodociągowa – remont oraz wymiana odcinków instalacji;

2.3.  odwodnienie – instalacje odwodniające dach z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, odwodnienie piwnic z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, drenaż odwadniający rurowy przy ścianach zewnętrznych piwnic, remont, wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej;

  1. Instalacje elektryczne -  w tym etapie planuje się realizację następujących prac:

3.1.  instalacja odgromowa i elektryczna – modernizacja, wymiana elementów instalacji, budowa instalacji 230V do podgrzewaczy ciepłej wody;

oświetlenie - wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na ścianie budynku, wewnątrz budynku.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania

Kwota PLN (brutto):

1 918 000


Środki własne przeznaczone na realizację zadania

PLN (brutto)

Procent całości zadania

287 700

15%


Środki planowane do pozyskania z innych źródeł

PLN (brutto) OGÓŁEM

Procent całości zadania

1 630 300

85%

Kraj/Fundusz/Instytucja

PLN (brutto)

Procent całości zadania

RPO woj. zachodniopomorskiego

671 300

35 %

Ministerstwo Kultury

959 000

50 %


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 24-11-2008 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Wiśniowski 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 24-11-2008 10:02