herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXI/131/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zatom na lata 2008-2015" 2008-11-05 14:19
UCHWAŁA NR XXI/130/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Święciechów na lata 2008-2015" 2008-11-05 14:13
UCHWAŁA NR XXI/129/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Niemieńsko na lata 2008-2015" 2008-11-05 14:10
UCHWAŁA NR XXI/128/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Konotop na lata 2008-2015" 2008-11-05 14:07
UCHWAŁA NR XXI/127/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kiełpino na lata 2008-2015" 2008-11-05 14:00
UCHWAŁA NR XXI/126/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dominikowo na lata 2008-2015" 2008-11-05 13:58
UCHWAŁA NR XXI/125/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2008-2015" 2008-11-05 13:53
UCHWAŁA NR XXI/124/08 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Barnimie na lata 2008-2015" 2008-11-05 13:51
UCHWAŁA NR XXI/123/08 zmieniająca Uchwałę Nr I/5/06 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej 2008-11-05 13:15
UCHWAŁA NR XXI/122/08 w sprawie rezygnacji Gminy Drawno z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego 2008-11-05 13:11
UCHWAŁA NR XXI/121/08 w sprawie nabycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 685/1 obręb Krasnowa i 5/4 obręb Sieniawa gm. Drawno 2008-11-05 13:03
UCHWAŁA NR XXI/120/08 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawno na lata 2008-2012 2008-11-05 12:58