herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Przetarg pisemny nieograniczony na wieloletnią dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Drawno

URZĄD MIEJSKI w DRAWNIE
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wieloletnią dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność gminy DrawnoPrzedmiotem przetargu jest położona w obrębie Święciechów Gm. Drawno nieruchomość
w działce nr 93 o pow. 0,81 ha (oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem Ws – wody stojące).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie do godz. 1400 dnia 30.08.2008r.
w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – nieruchomość w Święciechowie”.


Oferty powinny zawierać: dane oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, oferowaną cenę czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty, sposób i przewidywany termin zagospodarowania nieruchomości.


Wadium w wysokości 300,- zł należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu do dnia 30.08.2008r.
Wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2008r. godz. 1045 pok. nr 18 Urzędu Miejskiego w Drawnie.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3, pok. 9. tel. 095 768 2031 w godz. od 800 do 1430.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Pietrzkiewicz 29-07-2008 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Pietrzkiewicz 29-07-2008 13:16