herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Przetarg pisemny nieograniczony na wieloletnią dzierżawę nieruchomości gminnejURZĄD MIEJSKI w DRAWNIE
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminnej
oznaczonej działka nr 310/16 w Drawnie


Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 310/16 o pow. 0,4584 ha. położona przy Placu Wolności w Drawnie.
Stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno uchwalonym Uchwałą nr IV/28/98 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30.12.1998r oraz ustaleń z decyzji o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, wypoczynkową i usługową.
Wartość nieruchomości określona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 356 700,- zł netto,

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem:
„ Przetarg – dzierżawa terenu przy Placu Wolności w Drawnie”
należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie ul. Kościelna 3
do godz. 1400 dnia 04.08.2008r.

Wadium w wysokości 5000,- zł należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu w GBS Drawno nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004
w terminie do 04.08.2008r.


Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta, datę sporządzenia oferty
2. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
3. oferowaną cenę czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty,
4. sposób i przewidywany termin zagospodarowania terenu, (koncepcję
zagospodarowania terenu z określeniem terminów wykonania planowanych inwestycji - harmonogram rzeczowy).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2008r. o godz. 1000
w pok. nr 18 Urzędu Miejskiego w Drawnie


Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawnie
ul. Kościelna 3, pok. nr 9. tel. 095 /768 2031

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Pietrzkiewicz 06-06-2008 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2008 14:23