herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Drawno

URZĄD MIEJSKI w DRAWNIE
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność gminy DrawnoPrzedmiotem przetargu jest budynek magazynowy o pow. 1008 m2 (dwie kondygnacje) wraz z niezbędnym gruntem, na którym jest usytuowany oznaczonym nr działki 309/6 położony w obrębie Barnimie, gm. Drawno

Oferty należy składać w sekretariacie urzędu Miejskiego w Drawnie w terminie do godz. 14 dnia 28 maja 2008r. w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg – magazyn w Barnimiu”.


Oferty powinny zawierać: dane oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, oferowaną cenę czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty, sposób i przewidywany termin zagospodarowania nieruchomości.

Wadium w wysokości 500,- zł należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu w terminie do 28.05.2008r.
Wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2008r. godz. 1000 pok. nr 18 Urzędu Miejskiego w Drawnie.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje można uzyskać - Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3, pok. 9. tel. 095 768 2031

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Pietrzkiewicz 25-04-2008 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 13:55