Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2009-05-08 12:27
dokument Zarządzenie Nr 46/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-12-16 14:22
dokument Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: "Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna" 2008-12-16 14:12
dokument Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2008-12-16 14:05
dokument Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-12-16 13:58
dokument Zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2008-11-25 15:07
dokument Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XXIII/134/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku 2009-01-07 08:51
dokument Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2008-11-25 15:03
dokument Zarządzenie Nr 39/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), na wykonanie usługi "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 774 676,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2008 roku" 2008-11-25 15:02
dokument Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawnie zarządzonych na dzień 7 grudnia 2008r. 2008-10-31 13:00
dokument Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie powołania operatora wprowadzania danych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawnie zarządzonych na dzień 7 grudnia 2008r. 2008-10-31 12:58
dokument Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawnie zarządzonych na dzień 7 grudnia 2008r. 2008-10-31 12:55
dokument Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-10-31 12:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XX/118/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku 2008-10-31 12:25
dokument Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian i uzupełnień w wykazach akt Urzędu Miejskiego w Drawnie 2008-10-31 12:23
dokument Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-04-24 09:22
dokument Zarządzenie Nr 31/2008 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2009 2008-09-18 14:20
dokument Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawnie 2008-08-08 15:26
dokument Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza 2008-08-08 15:25
dokument Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2008-08-08 15:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-08-08 15:22
dokument Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XVIII/112/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu w 2008 roku 2008-08-08 15:22
dokument Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2008-08-08 15:21
dokument Zarządzenie Nr 24/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-08-08 15:21
dokument Zarządzenie Nr 23/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2008-08-08 15:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2008-08-08 15:16
dokument Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. dla wykonania usługi pod nazwą "Codziennego przewozu dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Drawno" 2008-08-08 15:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2008-08-08 15:11
dokument Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-08-08 15:11
dokument Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XVI/103/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku 2008-08-08 15:10
dokument Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny-Podlesie etap I" 2008-08-08 15:07
dokument Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. dla inwestycji pod nazwą "Dokończenie budowy budynku mieszkalnego w Święciechowie, gmina Drawno wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" 2008-08-08 15:05
dokument Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. dla inwestycji pod nazwą "Remont dróg gruntowych w Gminie Drawno '2008" 2008-08-08 15:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje zadania pn. "Realizacja obsługi kompleksowej w związku z organizacją imprezy X PIKNIK NAD DRAWĄ" 2008-08-08 14:58
dokument Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie: wyznaczenia koordynatora gminnego w zakresie przygotowania i realizacji zadań wynikających z "zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych" 2008-04-17 13:26
dokument Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania komputerów klasy PC w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2008-04-17 13:26
dokument Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2008-04-17 13:26
dokument Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno 2008-04-17 13:16
dokument Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr XV/95/08 z dnia 19 marca 2008 r 2008-04-17 13:10
dokument Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2008-04-17 13:03
dokument Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie odwołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2008-04-17 13:02
dokument Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie do czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 2008-04-17 12:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie przyznania Dyrektorowi Biblioteki Publicznej nagrody rocznej za 2007r 2008-04-17 12:54
dokument Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie przyznania Dyrektorowi Drawieńskiego Ośrodka Kultury nagrody rocznej za 2007r 2008-04-17 12:53
dokument Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury Gminy Drawno oraz określania wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2008-04-17 12:14
dokument Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie... 2008-04-17 12:05
dokument Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2008-04-15 11:48