herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR IX/66/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Drawna Ireneusza Rzeźniewskiego 2008-01-03 14:55
UCHWAŁA NR IX/65/07 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Drawna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne 2008-01-03 14:54
UCHWAŁA NR IX/64/07 w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Drawna 2008-01-03 14:53
UCHWAŁA NR IX/63/07 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" 2008-01-03 14:50
UCHWAŁA NR IX/62/07 w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na działce nr 302/12 w Drawnie 2008-01-03 13:55
UCHWAŁA NR IX/61/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drawno 2008-01-03 13:52
UCHWAŁA NR IX/60/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drawno na lata 2007-2016 2008-01-03 13:40
UCHWAŁA NR IX/59/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 2011-04-06 10:17
UCHWAŁA NR IX/58/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie 2008-01-03 11:48
UCHWAŁA NR IX/57/07 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2007 roku 2008-01-03 10:20