herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/156/05 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i miejscowej 2007-12-10 13:55
Uchwała Nr XXVI/157/05 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Drawno 2007-12-10 13:55
Uchwała Nr XXVI/158/05 w sprawie: wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych 2007-12-10 13:57
Uchwała Nr XXVI/159/05 w sprawie zmian do budżetu w 2005 roku 2007-12-10 13:58
Uchwała Nr XXVI/160/05 w sprawie zwiększenia budżetu w 2005 roku 2007-12-10 13:59
Uchwała Nr XXVI/161/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku 2007-12-10 14:00
Uchwała Nr XXVI/162/05 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 2007-12-10 14:00
Uchwała Nr XXVI/163/05 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2007-12-10 14:02
Uchwała Nr XXVI/164/05 w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Drawno 2011-03-10 10:07
Uchwała Nr XXVI/165/05 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Emiliana Janiła na bezczynność Burmistrza Drawna 2007-12-10 14:05
Uchwała Nr XXVI/166/05 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno" 2007-12-10 14:06