herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/121/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2005 rok 2007-12-10 12:51
Uchwała Nr XXI/122/05 w sprawie zatwierdzenia planu Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drawnie na 2005 rok 2007-12-10 12:53
Uchwała Nr XXI/123/05 w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe Gminy Drawno na rachunkach dochodów własnych, przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek uprawnionych do otwarcia rachunku dochodów własnych 2011-03-10 10:04
Uchwałą Nr XXI/124/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego w Gminie 2007-12-10 12:56
Uchwała Nr XXI/125/05 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 w Gminie Drawno 2007-12-10 13:00
Uchwała Nr XXI/126/05 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 w Gminie Drawno 2007-12-10 13:00
Uchwała Nr XXI/127/05 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie 2007-12-10 13:01
Uchwała Nr XXI/128/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2007-12-10 13:02
Uchwała Nr XXI/129/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drawno na lata 2001-2010 2007-12-10 13:03