herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/72/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2004 rok 2007-12-10 14:53
Uchwała Nr XIII/73/04 w sprawie zatwierdzenia planu Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drawnie na 2004 rok 2007-12-10 14:53
Uchwała Nr XIII/74/04 w sprawie wysokości wskaźnika procentowego przyjętego do określenia wysokości dodatku mieszkaniowego 2007-12-10 14:54
Uchwała Nr XIII/75/04 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych 2007-12-10 14:54
Uchwała Nr XIII/76/04 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Drawno 2007-12-10 14:55
Uchwała Nr XIII/77/04 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 2007-12-10 14:56
Uchwała Nr XIII/78/04 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 2007-12-10 14:56
Uchwała Nr XIII/79/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do załatwiania indywidualnych Spraw z zakresu świadczeń rodzinnych 2007-12-10 14:57
Uchwała Nr XIII/80/04 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej Szkoły Podstawowej i granice obwodów 2007-12-10 15:03
Uchwała Nr XIII/81/04 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego o utworzeniu w Choszcznie przychodni uzależnień od alkoholu i współuzależnienia 2007-12-10 15:04
Uchwała Nr XIII/82/04 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 2007-12-10 15:05
Uchwała Nr XIII/83/04 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i utylizacyjnych 2007-12-10 15:05
Uchwała Nr XIII/84/04 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za utylizację stałych odpadów komunalnych 2007-12-10 15:06
Uchwała Nr XIII/85/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego 2007-12-10 15:06