herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR VII/49/07 w sprawie zmian budżetu gminy w 2007 rok 2007-12-07 11:24
UCHWAŁA NR VII/53/07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, przedkładanych Radzie Miejskiej w Drawnie 2007-12-07 11:27
UCHWAŁA NR VII/51/07 w sprawie rezygnacji Gminy Drawno z członkowstwa w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2007-12-07 11:25
UCHWAŁA NR VII/52/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2007-12-07 11:26
UCHWAŁA NR VII/55/07 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-12-07 11:28
UCHWAŁA NR VII/54/07 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-12-07 11:27
UCHWAŁA NR VII/50/07 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2007-12-07 11:24
UCHWAŁA NR VII/48/07 w sprawie uchylenia opłaty administracyjnej 2007-12-07 11:21
UCHWAŁA NR VII/47/07 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2011-03-10 10:12
UCHWAŁA NR VII/46/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 2007-12-07 11:16
UCHWAŁA NR VII/45/07 w sprawie zmian w podziale Gminy Drawno na okręgi wyborcze 2007-12-07 11:16
UCHWAŁA NR VII/44/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Drawno 2007-12-07 11:15
UCHWAŁA NR VII/43/07 w sprawie uchwalenia statutów sołectw 2007-12-07 11:15
UCHWAŁA NR VII/42/07 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drawno 2007-12-07 11:14