herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR IV/30/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Chomętowie 2011-03-10 10:11
UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006-2009 2011-03-10 10:11
UCHWAŁA NR IV/29/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Drawno 2007-12-06 13:16
UCHWAŁA NR IV/27/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-03-10 10:10
UCHWAŁA NR IV/26/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie wyłączenia z sołectwa Chomętowo miejscowości Podegrodzie i przyłączenie jej do sołectwa Barnimie 2007-12-06 13:15
UCHWAŁA NR IV/25/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zasad wypłaty diety dla sołtysów z Gminy Drawno 2007-12-06 13:15
UCHWAŁA NR IV/24/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok w Gminie Drawno 2007-12-06 13:15
UCHWAŁA NR IV/23/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2006 w gminie Drawno 2007-12-06 13:14
UCHWAŁA NR IV/22/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok w Gminie Drawno 2007-12-06 13:13
UCHWAŁA NR IV/21/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2006 w Gminie Drawno 2007-12-06 13:12