Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarzązenie nr 37/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursku ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w gminie Drawno na lata 2018-2021 w częsci dotyczącej realizacji świadczeń zdrowotnych przewidzianych na lata 2020-2021" 2020-07-14 11:36
dokument Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-14 11:35
dokument Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie - "Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie - ul. Zdrojowej i ul. Saperów" 2020-07-14 11:33
dokument Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskeigo w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskeigo w Drawnie 2020-07-02 08:41
dokument Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji kwalifikującej wnioski o stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2020-07-14 11:32
dokument Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie - "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie" 2020-07-14 11:31
dokument Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 9 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obowodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 14:49
dokument Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 9 czerwca w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 14:48
dokument Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Gminneg Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechego Spisu Rolnego w 2020 roku 2020-06-15 14:47
dokument Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie MIejskim w Drawnie 2020-06-15 14:45
dokument Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w 2020 roku 2020-06-15 14:44
dokument Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 29 maja 2020 w sprawie zmian do budżetu 2020-06-15 14:43
dokument Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie okreśłania zasad uczestnictwa w zadaniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno" 2020-06-01 10:29
dokument Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2019 r. 2020-05-13 15:18
dokument Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian do budżetu w 2020 roku 2020-05-19 08:42
dokument Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034 2020-05-13 15:17
dokument Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu w 2020 roku 2020-05-13 15:16
dokument Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu w 2020 roku 2020-05-13 15:15
dokument Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej gminy Drawno w związku z występowaniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Drawno wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 2020-05-13 15:15
dokument Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie" 2020-05-13 15:14
dokument Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu w 2020 roku 2020-03-11 14:42
dokument Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-02-18 13:29
dokument Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 10.02.2020 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2020-02-21 10:42
dokument Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2020-02-21 10:41
dokument Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 10.02.2020 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie Żurawie" 2020-02-21 10:40
dokument Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 06.02.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r. 2020-02-21 10:40
dokument Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2020-02-21 10:39
dokument Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 21.01.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2020-02-21 10:38
dokument Zarządzenbie nr 4/2020 z dnia 21.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szokły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2020/2021 2020-02-21 10:36
dokument Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych, opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2020-02-21 10:34
dokument Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzęzdzie Miejskim w Drawnie - Zagospodarotwanie działki nr 211 oraz działki nr 306 2020-02-21 10:33
dokument Zarządzenie nr 1a/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania obowiązań 2020-05-13 15:13
dokument Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2019 roku 2020-03-11 14:41