Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie sporządzenia spisu z natury 2009-01-05 11:41
dokument Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2008-02-05 12:39
dokument Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2008r. 2008-01-17 15:17
dokument Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2008-01-17 15:14
dokument Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2007 roku. 2008-01-17 15:13
dokument Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2008-01-17 15:11
dokument Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2008-01-17 15:08
dokument Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2008-01-17 15:06
dokument Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego 2008-01-17 15:03
dokument Zarządzenie Nr 46/07 w sprawie zakazu wykorzystywania otwartego ognia podczas imprez i uroczystości w pomieszczeniach jednostek administracyjnych Gminy Drawno 2008-01-17 14:56
dokument Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnościa pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej. 2008-01-17 14:52
dokument Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie spisu z natury składników majątkowych Gminy Drawno. 2008-01-17 14:48
dokument Zarządzenie Nr 43/07 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r. 2007-11-23 13:22
dokument Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2007-11-23 13:16
dokument Zarządzenie Nr 41/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-11-23 13:13
dokument Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie ustalenia godzin pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Drawnie. 2007-11-23 13:12
dokument Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie zmian budżetu gminy w 2007r. 2007-11-23 13:05
dokument Zarządzenie Nr 38/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-11-23 13:01
dokument Zarządzenie Nr 37/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 paździe 2007-11-23 12:58
dokument Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo - Handlowego Spółka z o.o. w Drawnie. 2007-10-08 09:52
dokument Zarządzenie Nr 36/07 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2007-10-08 09:39
dokument Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2007-10-08 09:35
dokument Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. 2007-10-08 09:31
dokument Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2008. 2007-10-08 09:29
dokument Zarządzenie Nr 31/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-11-23 13:02
dokument Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2007-10-08 09:18
dokument Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2007-10-08 09:15
dokument Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-11-23 13:06
dokument Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-10-08 09:05
dokument Zarządzenie Nr 26/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie. 2007-10-02 13:24
dokument Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-10-01 14:12
dokument Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień. 2007-10-01 14:04
dokument Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie odwołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-10-01 14:02
dokument Zarządzenie Nr 22/07 w sprawie odwołania pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień. 2007-10-01 13:59
dokument Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2007-10-01 13:57
dokument Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbióru końcowego robót dla zadania: "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Zatom gm. Drawno". 2007-09-26 15:15
dokument Zarządzenie Nr 19/07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbióru końcowego robót dla zadania: "Przebudowa zabytkowego spichlerza na centrum informacji turystycznej". 2007-09-26 15:10
dokument Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2007 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2007 roku. 2007-09-25 08:47
dokument Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2007-09-25 08:45
dokument Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-11-23 13:07
dokument Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie zmian do budżetu w 2007 roku. 2007-09-24 10:34
dokument Zarządzenie Nr 14/07 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-11-23 13:09
dokument Zarządzenie Nr 13/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr VI/37/07 z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2007 roku. 2007-09-24 10:28
dokument Zarządzenie Nr 12/07 w sprawie regulaminu nagradzania w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2007-09-24 10:06
dokument Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej. 2007-09-24 09:55
dokument Zarządzenie Nr 10/07 w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 2007-09-21 11:13
dokument Zarządzenie Nr 09/07 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Drawnie. 2007-09-21 10:56
dokument Zarządzenie Nr 08/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2007-09-21 10:47
dokument Zarządzenie Nr 07/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr V/31/07 z dnia 16 marca 2007 r. 2007-09-21 10:43
dokument Zarządzenie Nr 06/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-09-21 10:21
dokument Zarządzenie Nr 05/07 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2007-09-20 15:04
dokument Zarządzenie Nr 04/07 w sprawie zmian do Zarządzenia nr 33/04 Burmistrza Drawna z dnia 30 grudnia 2004 r, w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawn 2007-09-20 15:01
dokument Zarządzenie Nr 03/07 w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w wykazach akt Urzędu Miejskiego w Drawnie. 2007-09-20 14:52
dokument Zarządzenie Nr 02/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-09-20 14:45
dokument Zarządzenie Nr 01/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-09-20 14:47