herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą "Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie"