herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Zarządzenie nr 9 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisi Przetargowej w Urzędzie miejski w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formie zaprojektuj i wybuduj"