Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza nr 63/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2018 Burmistrza Drawna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Drawno 2019-07-08 14:06
Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Drawnie 2019-07-08 14:04
Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia ich sposobu przeprowadzania 2019-07-16 07:07
Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowdzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, oraz przekazana informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2019-07-16 07:05
Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 2019-07-08 14:00
Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2019-07-16 07:02
Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągwej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno 2019-06-28 12:56
Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2019-06-11 13:46
Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie 2019-06-03 15:22
Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-06-11 13:44
Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uładu wykonawczego do uchwały budżetowej NR V/20/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2018 roku 2019-06-11 13:43
Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 2019-06-11 13:42
Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2019-06-11 13:41
Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie 2019-06-03 15:21
Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2019-06-03 15:20
Zarządzenia 47a/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Drawno 2019-06-03 15:19
Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie 2019-06-03 15:18
Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Drawnie 2019-06-03 15:17
Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 2019-05-09 12:53
Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku. 2019-05-09 12:51
Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie, ul. Szkolna 25 2019-05-06 12:33
Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-06 12:32
Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów parlamentu Europejskiego zarządzonych na dnia 26 maja 2019 r. 2019-05-06 12:30
Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2019-05-06 12:23
Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie przeniesienia Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Drawnie na czas remontu 2019-05-06 12:20
Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-12 07:37
Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeniesień budżetowych mięzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2019-07-16 06:55
Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 29 marca 2019 w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2019-07-16 06:54
Zarządzenie nr 32a/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2019 r. 2019-07-02 10:51
Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 25 marca w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. Rewitalizacji Gminy Drawno 2019-04-01 07:35
Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 25 marca w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2019-04-01 07:34
Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprwie wprowadzenia Regulaminu umieszczania czytelnych informacji w gablotach i na tabliczkach Urzędu Miejskiego w Drawnie 2019-04-01 07:33
Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 11 marca w sprawie ustalenia Procedury Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2019-04-01 07:32
Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 11 marca 2019 w sprawie wprowadzenia procedury stosowania tekstu łatwego w przekazwanych komunikatach pisanych w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2019-03-29 10:00
Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 mja 2019 r. 2019-03-22 10:35
Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno 2019-03-08 12:59
Zarządzanie nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w roku 2019 2019-03-14 09:06
Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2019-03-08 12:57
Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr VII/30/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno 2019 na 2019 r. 2019-03-08 12:55
Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2019-03-08 12:52
Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2019-03-08 12:50
Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 12 lutrgo 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2019-03-08 12:48
Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą "Budowa ujęcia wody w miejscowości w miejscowości Borowiec na dz. nr. ew. 172/8 obręb Barnimie 2019-03-08 12:41
Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 6 lutego 2019 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2019-06-03 15:19
Zarządzenie 16/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2019-03-08 12:28
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 06.02.2019 r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2019-03-08 12:24
Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad udzielenia upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2019-03-08 12:22
Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą "Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie" 2019-02-07 11:53
Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Drawno na kadencję 2018-2023 2019-02-07 11:50
Zarządzanie nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w roku 2019 2019-02-07 11:49
Zarządzenie 10/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań 2019-02-07 11:48
Zarządzenie nr 9 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisi Przetargowej w Urzędzie miejski w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formie zaprojektuj i wybuduj" 2019-02-07 11:45
Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprwie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2019-02-07 11:21
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2019-02-07 11:20
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone z 13 na 14 lutego 2019 r. 2019-01-23 10:02
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-23 10:00
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2019/2020 2019-01-23 10:00
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj" 2019-01-23 09:59
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu w 2019 roku 2019-01-23 09:57
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR V/20/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2018 roku 2019-01-23 09:55