herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Uchwała NR LI/274/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 18 październik 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno